Jezus IgateIkviens tiek mīļi aicināts apmeklēt Igates baznīcas rīkotās nodarbības, kurās būs iespējams: sagatavoties kristībām,iesvētībām, (saprast to nozīmi un būtību); uzdot sev svarīgus garīgus jautājumus un, iespējams, gūt atbildes; gūt izpratni par dievkalpojuma jēgu un būtību; saņemt iedrošinājumu sākt lasīt Bībeli; mācīties ieraudzīt Dieva rokrakstu savā dzīvē; mācīties lūgt Dievu un ļauties tuvām attiecībām ar Viņu; saņemt aizlūgšanas jūsu konkrētajās vajadzībās.

Nodarbības notiks Igates baznīcā sākot ar 11. oktobri katra mēneša 2. un 4. svētdienā plkst.12.30 (tūliņ pēc luterāņu dievkalpojuma, kurš sākas plkst. 11.00 un kurā arī esat aicināti piedalīties.) Pieteikties un, ja ir kādi jautājumi, zvanīt Ingai pa tālr. 26322113. Problēmu un krīzes situācijās ir iespējams sarunāt individuālu tikšanos.

‘’Meklē savu prieku savā Kungā, tad Viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas!’’ Ps.37,4