Atkarībā no iespējām,


Drukāt Speciālistu, jauniešu un vecāku izglītošana sabiedrības veselības veicināšanas, tai skaitā atkarību profilakses, jautājumos Ikdienā atkarības profilakses jomā Rīgas pilsētā ar speciālistiem, bērniem, jauniešiem un viņu ģimenēm strādā arī Rīgas domas Labklājības departamenta Veselības pārvaldes Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas speciālisti.

atkarībā no iespējām

Labklājības departamenta uzdevums šajā jomā ir sniegt informāciju atkarībā no iespējām īstenot pašakumus atkarības profilaksē un veselības veicināšanā, kā arī veidot sabiedrisko domu pret atkarības vielu lietošanu Rīgas pilsētā. Atkarības profilakses speciālistu individuālo un grupu konsultāciju nodrošināšana Veikt konsultācijas individuālas vai ģimeneiveidot grupas - jauniešiem ar mērķi izglītot par atkarību izraisošām vielāmatbalsta grupas līdzatkarīgajiem un atbalsta grupas vecākiem Konsultēšana atkarības jautājumos www.

atkarībā no iespējām

Tāpat savā ikdienas darbā sadarbojas ar dažādiem speciālistiem sociālajiem pedagogiem vai darbiniekiem, psihologiem, policistiem, mediķiem, pedagogiem utt.

Piedāvā dažādas lekcijas un nodarbības vecākiem, sniedzot tiem informāciju par jauniešu attīstību, apreibinošo vielu lomu tajā un vecāku ietekmi, tauriņu variants nopirkt robežām, iespējām pieaugot bērnu vecumam.

atkarībā no iespējām

Diskusiju saturs un ilgums tiek piemērots bērnu un jauniešu informētības līmenim, psiholoģiskajai un sociālajai attīstībai. Programmas mērķis ir palīdzēt apgūt prasmes, kas palīdzētu sekmīgāk iekļauties vienaudžu grupā, nepielietojot agresīvu uzvedību un neuzsākot vielu lietošanu, kas vairāk pastiprina agresīvu uzvedību. Visas programmas ietver grupu nodarbību ciklu, kas tiek vadīts vietās, kurās jaunieši mācās vai pavada brīvo laiku.

atkarībā no iespējām

Programmas tiek piedāvātas klašu kolektīviem, ja kāda programmās aprakstītā problēma ir aktuāla visai vai lielai daļai klases, gan arī skolēniem no dažādām klasēm, veidojot vienu grupu. Izglītojošie pasākumi pieaugušajiem: Speciālistiem, kas ikdienā strādā ar jauniešiem, ir iespēja piedalīties semināros par atkarības jautājumiem, atkarības profilakses iespējām darba vietā.

atkarībā no iespējām

Tiek piedāvāta iespēja noklausīties lekcijas atkarībā no iespējām atkarības profilaksi un noorganizēt seminārus Rīgas skolās un citās iestādes, kurā kolektīvs vai daļa no kolektīva grib uzzināt vairāk par noteiktu tēmu vai par noteiktu programmu.