Augstākā līmeņa vadītāju iespēja


augstākā līmeņa vadītāju iespēja ceturtā viļņa iezīmes tirdzniecībā

Vadības kompetenču novērtēšana un individuālā attīstības plāna sastādīšana Katra vadītāja vadības kompetenču novērtēšanu intervijas veidā veiks divi eksperti. Balstoties novērtējumā, vadītājs kopā ar ekspertiem sastādīs individuālo attīstības plānu.

augstākā līmeņa vadītāju iespēja kurš ir labākais, ko mācīties no tirdzniecības

Kompetenču novērtēšanā nodrošinās procesa un individuālo rezultātu konfidencialitāti. Pēc diviem gadiem atkārtoti novērtēs tās pašas vadības kompetences, lai izvērtētu attīstību un, pamatojoties uz secinājumiem, vadītājam aktualizētu individuālo mācību plānu.

Meklēšanas forma

Vērtējamās vadības kompetences: stratēģiskais redzējums, darbinieku motivēšana un attīstīšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu. Programmā piedalās augstākā līmeņa vadītāji no Latvijas un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

augstākā līmeņa vadītāju iespēja kā tirgot ilgtermiņa iespējas

Programmas gaitā plānots attīstīt risinājumus, kas uzlabo valsts pārvaldes darbu vai veicina uzņēmējdarbības vides sakārtošanu. KAM:      Pēc noteiktiem kritērijiem iesaiste programmas aktivitātēs, angļu valodas zināšanu līmenis, vadības kompetenču novērtējums īpaši atlasītai mērķa grupai KAD:      No KAD:      No Tēmas diskusijām piedāvā paši vadītāji KAM:     Valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem KAD:      No