2016. gads

Dievkalpojumi katoļiem Igates baznīcā notiek katra mēneša 1. un 3. svētdienā plkst. 17.00, savukārt luterāņiem 2. un 4. svētdienā plkst. 11.00