E iespējas


Kādas e-iespējas valsts piedāvā lauksaimniekiem?

e iespējas

Ikdienā, strādājot savā saimniecībā, lauku uzņēmējam ir maz laika, lai veiktu dažādus administratīvos darbus, piemēram, nodotu dažādas atskaites un deklarācijas, pieteiktos e iespējas pasākumiem e iespējas. Turklāt, ņemot vērā lauksaimnieka ikdienas darba ritmu, ir samērā grūti atrast laiku, lai klātienē apmeklētu katru iestādi, jo visbiežāk iestāžu darba laiks sakrīt ar to diennakts daļu, ko lauku uzņēmējs pavada strādājot uz lauka, kūtī, vai mežā.

Kādas tad e-iespējas valsts piedāvā lauku uzņēmējiem?

e iespējas

Vajadzīgs: dators, interneta pieslēgums, iestādes portālā norādītais autentifikācijas rīks. Neskaidrību gadījumā, turpat klātienē iespējams konsultēties ar VID pārstāvjiem par deklarāciju aizpildīšanu.

e iespējas

Informāciju par semināru norises laikiem un vietām var apskatīt  VID tīmekļa vietnē. Šāda pārskatu aizpildīšanas sistēma ir ērta, jo nav jāaizpilda un jāiesniedz papīra veidlapas.

e iespējas

Turklāt, šī sistēma ļauj aizpildīt pārskatu pa daļām, saglabājot ievadītos datus, izdarīt labojumus, kā arī aplūkot iepriekš iesniegto informāciju. Lai bruto segumu aprēķinus izmantotu savā saimniecībā, ir jāņem vērā tajā izmantotā ražošanas tehnoloģija un citi apstākļi.

e iespējas

Sadaļā  Pamatdarbības  pieejami dažādi reģistri — Dzīvnieku, Ganāmpulku, Novietņu, Piena kvotu, Lopbarības ražotāju u. Sistēma katru gadu tiek attīstīta un e iespējas iespējas arvien jaunu notikumu paziņošanai, kas atvieglo darbu dzīvnieku īpašniekiem.

e iespējas

Nav jāpilda papīra veidlapas un jāsūta uz Datu centru informācijas ievadei, uztraucoties, vai informācija tiks saņemta un apstrādāta savlaicīgi. Šobrīd sistēma ļauj elektroniski paziņot dzīvnieku pārvietošanu, atnešanos, apzīmēšanu, nobeigšanos, kā arī aizpildīt Pārskatu par stāvokli ganāmpulka novietnē.

Google konta veidošana un izmantošanas iespējas