Eto tirdzniecības atsauksmes


Izsole Izsoles diena ir kalendārās nedēļas otrā darba diena.

Emisiju tirdzniecība. Cik gaiša rādās nākotne? Par emisijas tirdzniecības sistēmu saka — laba ideja, kas nonākusi strupceļā. Vai tiešām?

Izsoles laikā darījumi tiek slēgti, pamatojoties uz iesniegtajiem pirkšanas un pārdošanas rīkojumiem. Darījumi tiek slēgti tikai tajā gadījumā, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi: Tiek pirkts un pārdots tas pats produkts, t. Pircēja laukumā izmantojamais biodegvielas daudzuma novērtēšanas veids mērot vai nu tilpumu vai masu pārdevējam ir pieņemams, t. Pārdevēja norādītais maksimālais transportēšanas attālums ir mazāks vai vienāds ar attālumu līdz pircēja laukumam.

eto tirdzniecības atsauksmes

Darījums tiek noslēgts tikai tad, ja rīkojuma apjoms vai atlikusī neizpildītā tā daļa ir lielāks vai vienāds ar pretējā rīkojumā norādīto minimālo darījuma apjomu. Pārdošanas rīkojuma cena1 ir mazāka vai vienāda ar pirkšanas rīkojuma cenu. Izsole notiek pēc pircēja izsoles principa, t.

eto tirdzniecības atsauksmes

Pirkuma un pārdevuma rīkojumi tiek sapāroti saskaņā ar lielāko pozitīvo starpību starp pircēja cenu un pārdevēja cenu. Starp sapārotajiem rīkojumiem tiek noslēgts darījums. Gadījumā, ja sagrupēto pirkšanas un pārdošanas darījumu apjomi nesakrīt, nepārdotais vai nenopirktais rīkojuma apjoma atlikums turpmāk paliek biržas tirdzniecības sistēmā un piedalās citos darījumos kamēr rīkojumi ir spēkā.

How to make stress your friend - Kelly McGonigal

Gadījumos, kad atlikušais rīkojumu apjoms eto tirdzniecības atsauksmes mazāks nekā noteiktais minimālais darījuma apjoms, neizpildītā rīkojuma daļa automātiski tiek anulēta. Šis darījumu noslēgšanas cikls tiek atkārtots tik ilgi, kamēr tirgū ir rīkojumi, kas atbilst darījuma noslēgšanai nepieciešamajiem nosacījumiem. Jāatzīmē, ka pircējs maksās pēdējā pārdevēja cenu, bet ne to cenu, kuru pats pircējs bija norādījis savā rīkojumā atzīmēts ar tumši zilu līniju.

eto tirdzniecības atsauksmes

Darījumu noslēgšana Biodegvielas biržā darījumi tiek noslēgti elektroniski, pamatojoties uz dalībnieku iesniegtajiem rīkojumiem.

Elektroniski noslēgtie darījumi ir spēkā eto tirdzniecības atsauksmes ir obligāti darījuma pusēm un tiem ir tāds pats juridiskais spēks kā rakstiski noslēgtiem darījumiem.

Pavisam pasaules valstīs, arī Latvijā, Kioto protokolā noteikti mērķi un termiņi siltumnīcefekta gāzu SEG emisiju samazināšanai rūpnieciski attīstītajās valstīs.

Darījumi biržā uzskatāmi par noslēgtiem no tirdzniecības rezultātu paziņošanas brīža. Tirdzniecības rezultāti tiek paziņoti izsoles tirdzniecības robotu lepnums laikā no plkst.

Kad paziņoti tirdzniecības rezultāti, dalībniekiem, uz kuru rīkojumu pamata tika noslēgti darījumi, caur ETS un vai ar citiem sakaru līdzekļiem tiek nosūtīti noslēgto Biodegvielas pirkuma-pārdevuma līgumu elektroniskie eksemplāri.

eto tirdzniecības atsauksmes