Ienākumi no 12 gadu vecuma internetā


Kas un kādā termiņā obligāti iesniedz deklarāciju? Gada ienākumu deklarāciju par Iedzīvotāju ienākuma nodoklis budžetā jāiemaksā līdz Ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz  euro, to var iemaksāt budžetā trijās reizēs — līdz Fiziskajai personai — Latvijas rezidentei — par ienākumiem, kas kalendāra gadā saņemti, strādājot darba devēja — ārvalsts nodokļu maksātāja — labā ārpus Eiropas Savienības, ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1.

Nodokļa piemaksa no ārvalstīs gūtā ienākuma ir atkarīga no ārvalstīs nomaksātā nodokļa un piemērojamiem atvieglojumiem neapliekamā minimuma, atvieglojumiem par apgādājamām personām un papildu atvieglojuma.

MT4 bināro opciju eksperti video pamācības par depozīta pārsniegšanu binārajās opcijās

Gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz visiem ārpus Latvijas strādājošiem Latvijas rezidentiem, kas guvuši cita veida ienākumus, piemēram, procentu ienākumus vai ienākumus no saimnieciskās darbības, kapitāla aktīviem, dividendēm u.

Deklarācijai pievieno dokumentus, kas apliecina taksācijas gadā ārvalstī samaksāto nodokli kā arī dokumenta tulkojumu latviešu valodānodokļa maksātāja tiesības uz atvieglojumiem, un citus dokumentus, kurus saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ņem vērā, nosakot ar nodokli apliekamo gada ienākumu.

Latvijas rezidents, kas guvis algota darba ienākumus citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgta konvencija, deklarācijai pievieno ārvalsts nodokļu administrācijas apstiprinātu dokumentu kā arī dokumenta tulkojumu latviešu valodākas apliecina, ka gūtie darba ienākumi attiecīgajā ārvalstī ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodokli vai tam analoģisku nodokli.

Latvijas rezidenta, kas guvis algota darba ienākumus valstī, ar kuru Latvijai nav noslēgta konvencija, aprēķināto nodokli no ārvalstī gūtajiem ienākumiem samazina par summu, kas ir vienāda ar ārvalstī samaksāto nodokli, ja šī nodokļa samaksa ir apliecināta ar ārvalsts nodokļu administrācijas apstiprinātu dokumentu kā arī dokumenta tulkojumu latviešu valodā.

Aizpildot deklarāciju, aprēķināto nodokli samazina par summu, kas ir vienāda ar arex binārās opcijas samaksāto nodokli, ja šī nodokļa samaksa ārvalstī ir apliecināta ar ārvalsts nodokļu iekasēšanas institūcijas apstiprinātu dokumentu, kurā norādīts apliekamais ienākums un ārvalstī samaksātā nodokļa summa kā arī dokumenta tulkojumu latviešu valodā.

Minētais samazinājums nedrīkst būt lielāks par summu, kas ienākumi no 12 gadu vecuma internetā Latvijā aprēķinātajam nodoklim par ārvalstī gūto ienākumu.

Piemēram, ja Dienvidāfrikas Republikā samaksātais ienākuma nodoklis ir vienāds ar nodokli, kas aprēķināts saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normām, vai pārsniedz to un nodokļa nomaksas fakts ir apliecināts ar Dienvidāfrikas Republikas nodokļu administrācijas apstiprinātu dokumentu, Latvijā nodoklis no saņemtā ienākuma nav jāmaksā.

  1. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa struktūra 1.
  2. Par iedzīvotāju ienākuma nodokli

ienākumi no 12 gadu vecuma internetā Savukārt, ja Dienvidāfrikas Republikā samaksātais nodoklis ir mazāks nekā nodoklis, kas aprēķināts pēc Latvijas normatīvajiem aktiem, nodokļa maksātājs piemaksā starpību. Gadījumā, ja nodoklis par vienu un to pašu algota darba ienākumu ir samaksāts gan Latvijā, gan ārvalstī, bet saskaņā ar nodokļu konvencijas noteikumiem nodoklis jāmaksā tikai Latvijā, tad fiziskā persona atgūst ārvalstī samaksāto nodokli, ievērojot attiecīgajā ārvalstī noteikto nodokļa atgūšanas kārtību.

Savukārt, ja nodoklis saskaņā ar nodokļu konvencijas noteikumiem bija jāmaksā arī ārvalstī, tad Latvija ņem vērā konkrētajā ārvalstī samaksāto nodokli vai atbrīvo fiziskās personas ienākumu no nodokļa piemērošanas Latvijā un atmaksā fiziskai personai rezumējošā kārtībā aprēķinātā nodokļa pārmaksu.

Deklarācijas iesniegšanas termiņš — no Nodoklis ienākuma izmaksas vietā nav ieturēts. Gūtais ienākums ir apliekams ar nodokli, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Gūto ienākumu no personiskā īpašuma pārdošanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliek, bet, ņemot vērā, ka gūtais neapliekamais ienākums pārsniedz euro, deklarācija jāiesniedz obligāti. Gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz obligāti, izņemot, ja Latvijas rezidentiem algota darba ienākumi gūti kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm un ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli, - tad tie nav jādeklarē gada ienākumu deklarācijā.

Ja fiziskā persona Nodoklis izmaksas vietā nav ieturēts. Šajā gadījumā jūrniekam deklarācija ir jāiesniedz obligāti. Aprēķinātā nodokļa maksāšanas kārtība Aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli budžetā iemaksā līdz Ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz euro, to var iemaksāt valsts budžetā trijās reizēs — līdz Piemērs Ja deklarāciju iesniedz Gada ienākumu deklarācijas D3 pielikumā ir jānorāda visi ienākumi no saimnieciskās darbības 1.

Ja nodokļu maksātājs, kurš veic saimniecisko darbību, taksācijas gadā nav guvis ar nodokli apliekamu ienākumu no saimnieciskās darbības vai ja aprēķinātā nodokļa summa no saimnieciskās darbības apliekamā ienākuma nepārsniedz 50 euro, tad nodokļu maksātājs- saimnieciskās darbības veicējs aizpilda gada ienākumu deklarācijas D3 pielikumu un norāda minimālo nodokli no saimnieciskās darbības.

Šajā gadījumā nodokļu maksātājs, ne vēlāk kā 15 dienu laikā no likumā noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas iemaksā budžetā minimālo nodokli 50 euro.

VSAA » Iemaksas

Minimālā nodokļa 50 euro maksāšana nav attiecināma uz nodokļu maksātājiem, kuri taksācijas gadā ir veikuši: iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darbiniekiem; valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par sevi kā pašnodarbinātu personu.

Minimālais nodoklis 50 euro nav jāmaksā par: pirmo taksācijas gadu, kurā veikta saimnieciskās darbības reģistrācija, un par nākamo taksācijas gadu; gadu, kurā izbeigta saimnieciskā darbība vai pabeigts likvidācijas process. Piemērs Ja saimnieciskās darbības veicējs Piemērs Ja saimnieciskās darbības veicējs dienas bija bērna kopšanas atvaļinājumā, tad par Kas vēl jāzina, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju? Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un aizpildot attiecīgos deklarācijas pielikumus, iespējams saņemt atpakaļ pārmaksāto nodokli.

Our Miss Brooks: School Board's Psychologist / Mr. Boynton's Moustache / American Tragedy / Tears

Pārmaksāto nodokli iespējams saņemt atpakaļ šādos gadījumos: 1. Gada diferencēto neapliekamo minimumu ienākumi no 12 gadu vecuma internetā saskaņā ar īpašu formulu un piemēro reizi gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Nodokļu maksātājam, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju VID EDS, diferencētais neapliekamais minimums tiks aprēķināts automātiski.

opcijas mt5 bināro opciju turbo stratēģijas

Ja Kur jāiesniedz deklarācija? Fiziskajām personām — saimnieciskās darbības veicējām — gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID Ienākumi no 12 gadu vecuma internetā, skat. Gada ienākumu deklarācijai pievienojamos dokumentus to kopijas nosūta elektroniski, tos pievienojot datņu veidā kā fotogrāfijas iepriekš nofotografējot attaisnojuma dokumentus un tos lejupielādējot datorā vai arī kā ieskenētus dokumentus, iesniedz personīgi VID Klientu apkalpošanas centrā vai arī nosūta pa pastu.

Izmantojot EDS, gada ienākumu deklarācijas elektroniskā formā  automātiski tiek atspoguļota VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju. Deklarācijā automātiski tiek atspoguļoti nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neapliekamie ienākumi, informācija no kredītiestādēm par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.

EDS gada ienākumu deklarācijā ir nodrošināts automātisks minimālā nodokļa aprēķins, un nodokļa maksātājam  tiks sniegta informācija par aprēķināto minimālo nodokli Lai nodrošinātu ērtāku gada ienākumu deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanu, elektroniskajā gada ienākumu deklarācijas formā ir izstrādāts vednis jeb ienākumi no 12 gadu vecuma internetā, proti, pirms deklarācijas aizpildīšanas uzsākšanas sistēma lūdz lietotāju atbildēt uz vairākiem jautājumiem, un atbilstoši sniegtajām atbildēm ienākumi no 12 gadu vecuma internetā tiek piedāvāts aizpildīt tikai tos gada ienākumu deklarācijas pielikumus un ailes, kas attiecas uz konkrēto lietotāju.

Neskaidrību gadījumā VID klientu apkalpošanas centros vai pa VID konsultatīvo tālruni sniedz kvalificētas konsultācijas par deklarācijas aizpildīšanu. Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas kārtību ienākumi no 12 gadu vecuma internetā Ministru kabineta Vienkāršota deklarācijas aizpildīšana Nodokļa maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ieturams izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, jo ir guvis ar nodokli neapliekamos ienākumus, kuru kopējā summa pārsniedz euro, drīkst aizpildīt: deklarācijas D1 pielikumu tikai attiecībā uz neapliekamajiem ienākumiem; tikai deklarācijas D Nodokļa maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ieturams izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, lai deklarētu taksācijas gada attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem: aizpilda deklarācijas D4 pielikumu; drīkst aizpildīt tikai deklarācijas D Nodokļa maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ieturams izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, lai deklarētu ziedojumus un dāvinājumus, tostarp politiskajai partijai, iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas ar līdzekļu uzkrāšanu prēmiju maksājumus, drīkst aizpildīt tikai deklarācijas D Nodokļa maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ieturams izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, jo pilnu gadu nav guvis ienākumus un nav izmantojis visu gada neapliekamo minimumu un atvieglojumus, drīkst aizpildīt tikai to deklarācijas D Kādi deklarācijas pielikumi ir jāaizpilda?

Nodokļu maksātājs aizpilda deklarāciju D un tos pielikumus, kuri uz viņu attiecas. Jāņem vērā, ka aizpilda atsevišķu deklarācijas D4 pielikuma veidlapu par nodokļu maksātāju un katru viņa ģimenes locekli.

opcijas pircējs var izmantot opciju kā izveidot iespēju portfeli

Šajā gadījumā aizpilda deklarācijas D Šajā gadījumā aizpilda deklarāciju D, kā arī D3 un D4 pielikumu. Šajā gadījumā aizpilda deklarāciju D, kā arī D2 pielikumu.

Algas, pensijas, pašnodarbinātā ienākumi – kāds ir neapliekamais minimums gadā - LV portāls

Šajā gadījumā aizpilda deklarāciju D, kā arī D1 un D3 pielikumu. Šajā kā nopelnīt naudu par viļņošanos aizpilda deklarāciju D, kā arī D11, D3 un D4 pielikumu.

Ir gadījumi, kad nodokļa maksātājam gada ienākumu deklarācija obligāti nav jāiesniedz, bet viņa paša interesēs ir iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto nodokli. Nodokļu maksātājam ir tiesības iesniegt deklarāciju un saņemt atpakaļ no budžeta pārmaksāto nodokli gadījumos: 1. Nodokļu maksātājam, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā, diferencētais neapliekamais minimums tiks aprēķināts automātiski.

Jāņem vērā, ienākumi no 12 gadu vecuma internetā, deklarējot attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem un aizpildot Darba vietā ir piemērots neapliekamais minimums par sešiem mēnešiem no jūlija līdz decembrim — euro. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju,  tiek piemērots diferencētais gada neapliekamais minimums euro tirdzniecība ar binārām opcijām ar minimālo depozītu atkarībā no kopējā gūtā ienākumu apjoma taksācijas gadā.

Izveidojušos nodokļa pārmaksu nodokļu maksātājs var saņemt atpakaļ. Šo pārmaksāto summu var saņemt no budžeta atpakaļ. Iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju ar tai pievienotajiem dokumentiem, kas apliecina attaisnotos izdevumus, iesniedz izmantojot VID EDStas ir, elektroniskā veidā, skat. Lai nodrošinātu ērtāku un vienkāršāku gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu elektroniski, izmantojot EDS, VID ir izstrādājis gada ienākumu deklarācijas elektronisko formu, kurā automātiski tiek atspoguļota VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju.

Gada ienākumu deklarācijas elektroniskā forma EDS ļauj ievērojami ietaupīt laiku nodokļu maksātājiem, jo deklarācijā automātiski tiek atspoguļoti nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neapliekamie ienākumi, informācija no kredītiestādēm par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.

Lai palīdzētu nodokļu maksātājam saprast, kuras ailes un kuri gada ienākumu deklarācijas pielikumi jāaizpilda, elektroniskajā gada ienākumu deklarācijas formā ir izstrādāts vednis jeb palīgs, proti, pirms deklarācijas aizpildīšanas uzsākšanas sistēma lūdz lietotāju atbildēt uz vairākiem jautājumiem, un atbilstoši sniegtajām atbildēm lietotājam tiek piedāvāts aizpildīt tikai tos gada ienākumu deklarācijas pielikumus un ailes, kas attiecas uz konkrēto lietotāju.

Algas, pensijas, pašnodarbinātā ienākumi – kāds ir neapliekamais minimums 2020. gadā

Ja nodokļa maksātājs ir strādājis algotu darbu un viņam ir bijuši attaisnotie izdevumi par izglītību vai ārstnieciskajiem pakalpojumiem, tad aizpildāma deklarācijas D Maksātājs aizpilda deklarāciju D un tos ienākumi no 12 gadu vecuma internetā, kuri uz viņu attiecas. Jāņem vērā, ka par maksātāju un katru viņa ģimenes locekli aizpilda atsevišķu deklarācijas D4 pielikuma veidlapu.

Kādi dokumenti un kur jāiesniedz, lai ienākumi no 12 gadu vecuma internetā pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli? Lai saņemtu atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem, Iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju ar tai pievienotajiem dokumentiem, kas apliecina attaisnotos izdevumus, iesniedz izmantojot VID EDS, tas ir, elektroniskā veidā, skat.

Gada ienākumu deklarācijai pievienojamos dokumentus to kopijas nosūta elektroniski, tos pievienojot datņu veidā kā fotogrāfijas iepriekš nofotografējot attaisnojuma dokumentus un tos lejupielādējot datorā vai arī kā ieskenētus dokumentus, iesniedz personīgi VID klientu apkalpošanas centrā vai arī nosūta pa pastu.

Pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli attaisnotos izdevumus var pamatot ar šādiem attaisnojuma dokumentiem: kases čeku, ja samaksa veikta skaidrā naudā, ar maksājumu kartēm vai citiem maksājuma apliecinājumiem un kases čekā papildus obligātajiem kases čeka rekvizītiem ir norādīts fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods; kases čeku un kases 15 minūšu iespējas papildus noformētu kvīti, ja kases čekā nav norādīts fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods.

Šajā gadījumā maksājuma uzdevumā vai konta izrakstā ir jābūt norādītam fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam. Maksātājam, kurš vēlas saņemt nodokļa atmaksu, jāņem vērā, ka VID amatpersonām, ja tas nepieciešams nodokļa atmaksas pamatotības noteikšanas vajadzībām, ir tiesības pieprasīt papildus iesniegtajiem dokumentiem uzrādīt vēl citus attaisnojuma dokumentus noslēgtos līgumus, ienākumi no 12 gadu vecuma internetā rēķinus, izziņas u.

Gada ienākumu deklarācija par 2017.gada gūtajiem ienākumiem

Deklarējot Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem atpakaļ var saņemt, ja iedzīvotājs ir strādājis un ir maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli. D11pielikuma 1. D11pielikuma 2. Nodokļa maksātājs deklarācijas D11pielikuma 9. D2 pielikumu aizpilda šādi: 5.