Iespējas apmācības apmaiņas forti


iespējas apmācības apmaiņas forti

Kārlis dalījās ar praktiskiem piemēriem abiem minētajiem budžetēšanas veidiem. Seminārā tika izskaidrota sabalansēta rādītāju sistēma … BSCkurai ir būtiska loma ikvienas organizācijas attīstībā un tā ļauj organizācijas vadībai koncentrēties uz stratēģiskiem mērķiem.

iespējas apmācības apmaiņas forti

Tika stāstīts arī par BSC priekšrocībām un trūkumiem, norādot, ka augstākā vadība bieži koncentrējas tikai uz finanšu rezultātiem un daudzu darbības sniegumu rādītāju KPI noteikšana ir kā risks to izpildei. Tāpat būtiski līdzsvarot visas četras dažādas BSC perspektīvas, kas nav viegls vadības uzdevums.

Pasākuma laikā jauniešiem būs iespēja pārbaudīt savas zināšanas erudīcijas spēlē, uzzināt ko jaunu, kliedēt mītus un klātienē saņemt Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Atkarību profilakses centra speciālistu atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem par HIV un AIDS. Erudīcijas spēle sastāvēs no 4.

KPI noteikšana un izpilde nav pašmērķis, bet svarīgi pēc iespējas īsi intervāli sniegumu fiksācijai. Kārlis norādīja vairākas priekšrocības veiksmīgi izvēlētiem un definētiem KPI un sniedza ieteikumus ko ievērot, ieviešot un lietojot KPI mērījumus. Sekoja arī ieteikums praktiskajā darbā pielietot baltās tāfeles, kas efektīvi parāda, ko uzņēmums vēlas sasniegt, salīdzinot tās ar sporta spēļu rezultātiem - tiem jābūt redzamiem tieši laikā, lai nodrošinātu vislabāko atgriezenisko saiti.

iespējas apmācības apmaiņas forti