Iespēju tirdzniecības nepilnības


Daina Pelēce Latvijas Bankas ekonomiste Pavājinoties atsevišķu Latvijas eksporta tirdzniecības partnervalstu ekonomiskajai aktivitātei un mazinoties cenu spiedienam, pēc trīs mēnešu pieauguma un apjomu rekorda sasniegšanas oktobrī preču eksports salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi saruka par 2.

Nenoteiktības palielināšanās saistībā ar parādu krīzi Eiro zonas valstīs negatīvi skārusi Latvijas preču eksportu, un novembris līdz šim dinamiskajā preču eksporta attīstībā jau jūtamāk iezīmēja bremzēšanās pazīmes.

iespēju tirdzniecības nepilnības

Šis fakts nepārsteidz, jo eksporta apjomu samazināšanās, ņemot vērā ārējās tirdzniecības nosacījumu pasliktināšanos un pieprasījuma vājināšanos ārējos tirgos, tika sagaidīta jau iepriekšējos mēnešos. Salīdzinājumā ar oktobri, lai arī nelielu, tomēr samazinājumu piedzīvoja gandrīz visas galvenās eksporta preču grupas: koksne, mehānismi, elektroiekārtas un minerālprodukti.

Pieaugums saglabājās metālu, satiksmes līdzekļu un pārtikas produktu eksportā.

iespēju tirdzniecības nepilnības

Latvijas preču importā novembrī visstraujāk samazinājās starppatēriņa preces, kas liecina, ka imports joprojām ir saistīts ar apstrādes rūpniecības nozaru izaugsmi un tās nepieciešamību pēc izejvielām.

Salīdzinājumā ar oktobri saruka parasto metālu, minerālproduktu, koksnes un augu valsts produktu imports. Pieaugums saglabājās elektroiekārtu un elektroierīču importā, ko varētu skaidrot ar gada nogales sezonālo patēriņa pieaugumu, kas saistīts ar Ziemassvētku un gada nogales pasākumu tirdzniecības kampaņām.

PLANTED TANK LEGENDS - 7x WORLD CHAMPION JOSH SIM WORKSHOP

Sagaidāms, ka arī decembrī šī paša iemesla dēļ importā varētu pieaugt patēriņa preces, tomēr šī tendence neturpināsies Lai gan jauno pasūtījumu apjoma eksporta tirgiem novērtējums decembrī pasliktinājās, kā liecina Eiropas Komisijas konfidences rādītāji, tad galveno eksporta nozaru koksnes un metālizstrādājumu uzņēmēju noskaņojums par nākotnes izredzēm būtiski nepasliktinās. Apstrādes rūpniecības novembra izaugsmes rādītāji un uzņēmumu paziņojumi, ka pēc pasūtījumu samazināšanās rudens mēnešos to apjomi atkal iespēju tirdzniecības nepilnības, ļauj cerēt, ka vismaz decembrī un Iespēju tirdzniecības nepilnības apstrādes rūpniecības dati liecina, ka pieaugums novērojams tādās nozarēs kā ķīmisko produktu ražošanā, farmācijas nozarē un nemetālisko minerālu ražošanā.

iespēju tirdzniecības nepilnības

Šo nozaru produkcijai nozīmīgs eksporta īpatsvars ir eksportā uz NVS un Āzijas valstīm, kurās netiek prognozēta pieprasījuma samazināšanās, iespēju tirdzniecības nepilnības tieši otrādi. Latvijas eksporta tirgus daļas līdz šim uzrāda labu kāpumu strauji augošajās ekonomikās, ļaujot cerēt, ka eksportējošo uzņēmumu konkurētspēja ir pietiekoša, un Latvijas ražotāji spēs pārstrukturizēt eksportu, palielinot uzsvaru uz eksporta tirgiem ar pieaugošu patēriņu.

iespēju tirdzniecības nepilnības

Tomēr tas varētu tikai daļēji mazināt līdz šim nozīmīgāko ES tirdzniecības partnervalstu pieprasījuma vājināšanās ietekmi. Lai arī

iespēju tirdzniecības nepilnības