Interneta ieņēmumu plāns, VID administrēto kopbudžeta ieņēmumu plāns pirmajā pusgadā izpildīts par 92,8%


Šā gada janvārī-augustā kopbudžetā bija 40,2 miljonu eiro deficīts, pretstatā ,8 izsaukuma un pārdošanas iespēju pamatīpašības eiro pārpalikumam pērn attiecīgajā periodā.

Laika ziņas

Interneta ieņēmumu plāns izmaiņas skaidrojamas ar COVID izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu ietekmi uz ekonomiku, kā rezultātā par interneta ieņēmumu plāns miljoniem eiro no plānotā atpalika kopbudžeta nodokļu ieņēmumi. Savukārt straujāku nekā plānots izdevumu piegumu noteica valdības apstiprinātie pasākumi uzņēmumu un iedzīvotāju atbalstam, kā arī pieaugums bezdarbnieku un slimības pabalstos. Ieņēmumu samazinājums vērojams faktiski visiem nodokļiem, ko ietekmēja ekonomiskās aktivitātes un nodarbinātības samazinājums šogad.

Vienīgi šogad būtiski palielinājušies ieņēmumi no uzņēmumu ienākuma nodokļa UINastoņos mēnešos sasniedzot ,7 miljonus eiro, ņemot vērā, ka UIN ieņēmumu līmenis pērn pēc reformas ieviešanas bija ļoti zems Interneta ieņēmumu plāns nodokļu ieņēmumi šogad samazinājušies krīzes vissmagāk skartajās nozarēs — izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi, transports un uzglabāšana, māksla, izklaide un atpūta.

Interneta pakalpojumi

Būtisks samazinājums nodokļu ieņēmumos, salīdzinot ar Tas lielā mērā skaidrojams ar reversās pievienotās vērtības nodokļa PVN maksāšanas kārtības atcelšanu šogad būvmateriāliem, kas interneta ieņēmumu plāns PVN atmaksu pieaugumu. To ietekmēja nodarbināto skaita samazināšanās, darbinieku atalgojuma aizstāšana ar dīkstāves pabalstiem, kā arī ar IIN diferencētā neapliekamā minimuma un atvieglojumu par apgādībā esošu personu celšana.

Finanšu ministrija atzīmē, ka uzņēmumi, ekonomiskajai situācijai pasliktinoties, šogad ļoti aktīvi ir izmantojuši iespējas pagarināt nodokļu samaksas termiņus.

interneta ieņēmumu plāns video tirdzniecība pēc tendences

No marta vidus līdz septembra vidum Valsts ieņēmumu dienests apstiprinājis pagarinājumus miljonu eiro apmērā, tostarp daļu arī sadalot ar atmaksu trīs gadu periodā. Labā IIN plāna izpilde ietekmējusi pašvaldību budžeta bilanci. Pārskata periodā valsts budžetā bija ,8 miljonu eiro deficīts, bilancei pasliktinoties par ,6 miljoniem eiro, salīdzinot ar Turpretī pašvaldību budžetā veidojies ,7 miljonu eiro pārpalikums, kas bija par 10,6 miljoniem eiro vairāk nekā Ministrija atzīmē, ka pašvaldību budžetā bilances uzlabošanos sekmēja samazinājums preču un pakalpojumu, kā arī kapitālajos izdevumos.

Konsolidētā kopbudžeta izdevumi astoņos mēnešos bija 7 ,8 miljoni eiro.

Saistītie raksti

Salīdzinājumā ar Izdevumu pieaugums vērojams valsts pamatbudžetā un speciālajā budžetā, bet pašvaldību budžetā to līmenis ir zemāks nekā pērn. Interneta ieņēmumu plāns pieaugums, kas bija arī plānots, kopbudžetā vērojams izdevumiem atlīdzībai. Tikmēr zemāki izdevumi kopbudžetā bija vairākās citās izdevumu grupās. Tāpat zemāki nekā pērn kopbudžetā bija izdevumi precēm un pakalpojumiem, arī iemaksām Eiropas Savienības ES budžetā, starptautiskajai sadarbībai un procentu izdevumi.

interneta ieņēmumu plāns bināro iespēju ieņēmumi internetā

Izdevumu samazinājumu, īpaši precēm un pakalpojumiem un kapitālajiem ieguldījumiem, ietekmēja norises pašvaldību budžetā. Savukārt kapitālie izdevumi pašvaldību budžetā sarukuši tieši pamatfunkciju veikšanai. Tas lielā mērā skaidrojams ar aizņemšanās ierobežojumiem, jo līdzekļus Valsts kasē var aizņemties tikai ES fondu projektu īstenošanai un pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūrai.

Līdz ar to ES fondu projektu īstenošanai kapitālie izdevumi pašvaldību budžetā saglabājušies pamatā Taču COVID apstākļos pašvaldībām tika paplašinātas iespējas aizņemties augstas gatavības investīciju projektiem, kuru īstenošana plānojama šā gada pēdējos mēnešos un nākamajā gadā. Tāpat palielinājies subsīdiju un dotāciju apmērs ārstniecības iestādēm, tostarp COVID ierobežošanai, kā arī vairākām citām nozarēm.

VID administrēto kopbudžeta ieņēmumu plāns pirmajā pusgadā izpildīts par 92,8%

Izdevumi pensijām un sociālajiem pabalstiem kopbudžetā pieauguši saistībā ar pērn oktobrī veikto pensiju indeksāciju, veicot dīkstāves pabalstu izmaksu, tāpat pieaugot izdevumiem par īstermiņa pabalstiem, īpaši bezdarbnieka un slimības pabalstiem. Nozīmīgs pieaugums bijis izdevumiem bezdarbnieka un slimības pabalstiem, ietekmējot situāciju valsts speciālajā budžetā, samazinot pārpalikumu par ,5 miljoniem eiro salīdzinājumā ar pērnā gada janvāri-augustu.

interneta ieņēmumu plāns programmas naudas pelnīšanai internetā bez ieguldījumiem

Faktiski pieaugums izdevumos bezdarbnieka pabalstiem ir vēl augstāks, ņemot vērā, ka jūlijā 17 miljoni eiro bezdarbnieka pabalstiem tika izmaksāti no valsts pamatbudžeta. Tāpat NVA dati liecina, ka bezdarbnieku skaits pieaudzis nozarēs ar vislielāko COVID ietekmi — izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi, transports un uzglabāšana, tāpat arī tirdzniecība un citas nozares.

VSAA informācija arī liecina, ka lielākais pabalsta saņēmēju īpatsvars ir vienkāršo profesiju pārstāvjiem, kas varētu norādīt arī uz zemāku veselības aprūpes pieejamību mazāk nodrošinātajiem.