Investīcijas tirdzniecībā


Ērika Šumilo.

investīcijas tirdzniecībā

Ārvalstu tiešās investīcijas. Pārējās divas starptautiskās uzņēmējdarbības formas ir starptautiskā tirdzniecība ar precēm un pakalpojumiem, kā arī tehnoloģiju un intelektuālā īpašuma starptautiskā licencēšana.

Šie instrumenti tiek realizēti tirgū — ar tiem ir iespējams tirgoties.

EkonT000 : Profesionālajā izglītībā iesaistīto ekonomikas skolotāju kompetenču pilnveide

Tā kā investoriem šajā gadījumā pieder maza uzņēmuma pamatkapitāla daļa, investīcijas tirdzniecībā sevī neietver investoru līdzdalību uzņēmuma pārvaldē. Investoru motivācija ir investīciju portfeļa diversifikācija un peļņas gūšana tuvākajā investīcijas tirdzniecībā, nevis ilgtermiņa saistību dibināšana un kontroles iegūšana uzņēmumā. Valsts ekonomikas attīstībai jo īpaši attīstības valstu attīstībai būtiskas ir tieši ārvalstu tiešās investīcijas turpmāk tekstā ĀTI. ĀTI ir process, kurā kādas valsts rezidents iegūst savā īpašumā kādas citas valsts uzņēmuma aktīvus, ar mērķi iegūt zināmu kontroli uzņēmumā, piedalīties tā pārvaldē.

Kā iesācējiem sākt treidot? (Metatrader 4/5, 2. daļa)

Starptautiskais Valūtas investīcijas tirdzniecībā Investīcijas tirdzniecībā definē kā starptautisko investīciju veidu, kur kādas valsts ekonomikas rezidentam ir mērķis iegūt ilgstošu dalību uzņēmumā, kas ir rezidents kādas citas valsts ekonomikā.

Ilgstoša dalība nozīmē, ka pastāv ilgtermiņa attiecības starp investoru un uzņēmumu, kā arī to, ka investoram ir nozīmīga ietekme uzņēmuma vadībā. Starptautiskā Valūtas fonda ĀTI definīcija nosaka, ka ĀTI sevī ietver ne tikai sākotnējo darījumu, ar kuru tiek nodibinātas attiecības starp investoru un uzņēmumu, bet arī visus turpmākos darījumus starp tiem un saistītajiem uzņēmumiem.

LR Centrālās statistikas pārvalde ĀTI definē kā ilgtermiņa attiecības starp vienas investīcijas tirdzniecībā rezidentu tiešais ieguldītājs un citas ekonomikas rezidenta uzņēmumu tiešo investīciju uzņēmums.

Kur vislabāk investēt?

Tieši šie divi jēdzieni ir tie, kas ĀTI atšķir no portfeļinvestīcijām. Pasaulē nav noteikts vienots kapitāla daļu īpatsvars, kam jābūt ārvalstu investora īpašumā, lai noteiktu, vai investora mērķis ir iegūt kontroli un piedalīties uzņēmuma pārvaldē. Šis kapitāla daļu īpatsvars ir atkarīgs no katras konkrētās valsts normatīvajiem aktiem.

  • Ripple xrp šodien
  • Tirgotāji miljonāri par binārām opcijām

Brownfield investīcijas nozīmē jau eksistējoša ārzemju uzņēmuma vai tā aktīvu iegādi. Savukārt greenfield investīcijas ir uzņēmuma pārstāvniecības vai filiāles dibināšana citā valstī pilnīgi no Iespējas ir bīstamas. Speciālajā literatūrā ir pieejama dažāda ĀTI klasifikācija.

Horizontālās ĀTI gadījumā uzņēmums orientējas uz jaunu investīcijas tirdzniecībā tirgu apgūšanu, ienākot tajā ar tādu pašu vai līdzīgu produktu kā savā mītnes valstī.

investīcijas tirdzniecībā

Horizontālo ĀTI gadījumā  mērķa valstīs bieži notiek attiecīgajam uzņēmumam līdzīgu ražotņu izveide. Uzņēmums veic horizontālās ĀTI, ja tā rīcībā ir unikālas priekšrocības, kas nepiemīt citiem uzņēmumiem, kā arī tad, ja mērķa valstī eksistē importa tarifi vai augstas transportēšanas barjeras, kas kavē eksportu uz mērķa valsti.

Investīcijas un finanšu instrumentu tirdzniecība - ievadseminārs

Uzņēmums var veikt ĀTI, lai pēc iespējas vairāk būtu iespējams izmantot monopola vai oligopola stāvokļa sniegtās priekšrocības, ja uzņēmējdarbības paplašināšana uzņēmuma mītnes valstī pārkāptu konkurenci regulējošos normatīvos aktus. Vertikālās ĀTI nozīmē, ka uzņēmums apgūst ārvalstu tirgu, ienākot tajā kādā no produkta stadijām tās pašas industrijas ietvaros.

  • Nopelnīt par bitkoīnu atsauksmēm
  • Bnomo bināro opciju pārskats

Vertikālās ĀTI var būt atpakaļvērstas vai uz priekšu vērstas. Atpakaļvērsto ĀTI mērķis ir nodrošināt ražošanai nepieciešamās izejvielas. Šis investīciju veids ir orientēts uz ražošanas izmaksu samazināšanu, balstoties uz relatīvi lētākajiem ražošanas faktoriem.

  1. Nopelnīt lielu naudu uzreiz
  2. Investīcijas Metāl tirdzniecībā – Klubs "51"
  3. Investīcijas iesācējiem - kur un kāpēc sākt ieguldīt?
  4. Kā nopelnīt naudu savam biznesam
  5. Investīcijas & tirdzniecība — Renesource Capital
  6. Globālā tirdzniecība dolgoprudny

Savukārt uz investīcijas tirdzniecībā vērsto ĀTI mērķis ir piekļūt tuvāk patērētājiem, iegādājoties izplatīšanas kanālus. Ar vertikālo ĀTI palīdzību ir iespējams novērst ar piegādātājiem vai produkta izplatīšanu investīcijas tirdzniecībā stratēģiskās neskaidrības, kā arī radīt šķēršļus citu ārvalstu uzņēmumu ienākšanai tirgū.

Importa aizstājošās ĀTI nozīmē, ka uzņēmums kādā citā valstī ne savā rezident valstī ražo produktus, kas pirms tam šajā valstī tika importēti. Importa aizstājošo ĀTI gadījumā liela nozīme ir ĀTI mērķa valsts tirgus lielumam, transportēšanas izmaksām un tirdzniecības barjerām.

Eksportu palielinošās ĀTI mērķis ir iegūt jaunu resursu, piemēram, izejmateriālu vai starppatēriņa preču, avotus.

Investīcijas iesācējiem - kur un kā sākt ieguldīt?

Šādu ĀTI veida mērķa valsts eksports pieaugs pateicoties izejmateriālu un starppatēriņa preču eksportam gan uz investora rezident valsti, gan citām valstīm, kur atrodas investora uzņēmuma saistītie uzņēmumi. Valsts iniciēto ĀTI gadījumā valsts īpaši rada ĀTI stimulējošus apstākļus, lai, piemēram, samazinātu maksājuma bilances deficītu.

Ekspansīvās ĀTI jeb investīcijas, kuru mērķis ir uzņēmuma paplašināšanās, meklē veidu, kā izmantot labākie veidi, kā nopelnīt naudu tiešsaistē priekšrocības investīcijas tirdzniecībā.

Savukārt aizsardzības ĀTI mērķis ir samazināt izmaksas, piemēram, uzņēmumam investējot valstī, kur ir zemākas darbaspēka izmaksas.

investīcijas tirdzniecībā