Jaunumi cigarešu tirdzniecībā


Kriminalizē nelegālu cigarešu tirdzniecību mazā apjomā Stājas spēkā Izmaiņu mērķis ir noteikt kriminālatbildību par nelikumīgu tabakas izstrādājumu realizāciju nelielā apmērā, ja tā izdarīta mantkārīgā nolūkā, kā arī savstarpēji saskaņot un precizēt tās Krimināllikuma tiesību normas, kas attiecas uz nelegālās tabakas izstrādājumu aprites ierobežošanu.

Viegli lasīt Publicēts: Ministru kabineta  Noteikumi Nr. Komersantiem pirms tirdzniecības uzsākšanas jāaizpilda noteikumu Nr. Iesniegumu var iesniegt personīgi Rīgā, Klijānu ielā 7, nosūtīt pa pastu Klijānu ielā 7, Rīgā, LV — vai iesniegt elektroniski, ja tas parakstīts ar elektronisko parakstu vai izmantojot portālu  www. Inspekcija iesniegumu izskatīs saprātīgā termiņā, bet ne ilgāk kā norādīts Jaunumi cigarešu tirdzniecībā likumā.

Ja, izskatot iesniegumu, tiks konstatēts, ka tas nav aizpildīts atbilstoši vai ir aizpildīts nepilnīgi, Inspekcija 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstveidā pieprasa komersantam precizēt iesniegto informāciju. Komersantam pēc pieprasījuma saņemšanas 14 dienu laikā jāiesniedz Inspekcijai precizētu informāciju.

jaunumi cigarešu tirdzniecībā veidi, kā nopelnīt naudu par automašīnām

Komersantiem, kuri elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu tirdzniecību uzsākuši līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, t. Iesniegumā jānorāda informācija par tirdzniecības vietu un piedāvāto sortimentu. Veidlapu paraksta uzņēmuma paraksttiesīgā persona, norādot kontaktinformāciju par sevi un kontaktpersonu, ja tāda jaunumi cigarešu tirdzniecībā.

jaunumi cigarešu tirdzniecībā labākā tirdzniecības iespēju programma

Ierakstu skaitu iesniegumā par tirdzniecības vietām iespējams papildināt pēc nepieciešamības. Komersanta pienākumos ietilpst ziņot Inspekcijai, ja tas uzsāk tirdzniecību jaunā vietā vai ja mainās iesniegumā norādītā komersanta nosaukums, juridiskā adrese, paraksttiesīgā persona, kontaktpersona, plānotais sortiments, tirdzniecības vietas nosaukums, faktiskā adrese vai telefons.

jaunumi cigarešu tirdzniecībā kā var nopelnīt naudu par ūdeni

Komersantam 14 dienu laikā jāpaziņo Inspekcijai par iepriekš minētajām izmaiņām.