Kādas ir barjeras iespējas


Print this chapter Skolotāja pašcieņa un stresa vadīšana Ikviens mācību process saistīts ar saskarsmi, kurā izpaužas gan cilvēka saskarsmes prasmes, gan personības īpašības, gan profesionālā kompetence.

 • Еще через несколько сот километров земля круто поднялась, и вернулась пустыня.
 • Ярлан Зей исчез, но все еще продолжалось какое-то междуцарствие: голоса, которые были ему знакомы, но которые он не мог точно соотнести с определенными людьми, поощрительно обращались к нему, он ощущал, как его поддерживают чьи-то заботливые руки.
 • Komunikācijas barjera – igatesbaznica.lv
 • Iespējas ir bīstamas
 • saskarsmes barjeras / igatesbaznica.lv bibliotēka
 • Ātra vietne ar ieņēmumiem

Tāpēc ir svarīgi padziļināt zināšanas par saskarsmē notiekošajiem procesiem un vispārīgām likumsakarībām, personības īpašībām, kas ietekmē cilvēku savstarpējas attiecības, nosaka saskarsmes un mācību vidi. Mācību procesā svarīgi veidot labvēlīgu vidi, tāpēc nozīmīgas ir zināšanas par to, kas veido labvēlīgu vai nelabvēlīgu saskarsmes vidi. Paaugstinot kompetenci saskarsmē un paplašinot zināšanas par identitātes veidošanos, palīdzēs skolotājiem labāk izprast jauniešu darbību un uzvedību.

kādas ir barjeras iespējas

Svarīgi arī paplašināt zināšanas par saskarsmi vienaudžu vidū, kā arī saskarsmes īpatnības dažādu vecumu cilvēku vidū. Salīdzinot atšķirības saskarsmes procesos dažādu vecumu grupās, pieaugušie, tai skaita skolotāji, labāk izpratīs jauniešus, saskatīs atšķirības saskarsmē, kas nosaka saskarsmes veidus ar vienaudžiem un dažādu vecumu grupās.

Paplašinot zināšanas par sevi un citiem, cilvēki labāk izprot savu un kādas ir barjeras iespējas uzvedību, darbības motivāciju. Tas savukārt palielina cilvēka drošības izjūtu, paaustinās pašapziņu un samazinās trauksmes izjūtu, kas tālāk var radīt stresu, pašsajūtas un veselības pasliktināšanos.

 • Никто от его слов в восторг не пришел, да он этого и не ждал.
 • И теперь это произошло прямо у него на глазах.
 • Skolotāja pašcieņa un stresa vadīšana: Saskarsmes barjeras (M.Dūka)
 • Investīcijas internetā
 • Bināro opciju verificētās vietnes

Dūka 1. Saskarsmes barjeras M. Dūka Ne vienmēr saskarsme ir veiksmīga.

kādas ir barjeras iespējas

Gadās, ka cilvēks nevēlas saprast partneri, pārprot viņa teikto, izvairās no saskarsmes. Tā kā ikviena saskarsme ietver sevī savstarpēju ietekmi, tad tās rezultātā var mainīties domas, uzskati, uzvedība utt.

Ja cilvēki nevēlas šīs izmaiņas, viņi cenšas izvairīties no saskarsmes ar konkrēto partneri, kādas ir barjeras iespējas it kā aizsargājas. Katram cilvēkam ir ko aizsargāt, jo saņemtā informācija var traumēt vai radīt trauksmes izjūtu, izmainīt cilvēka domas un priekšstatus par sevi utt.

Komunikācijas barjera

Saskarsmes pamatā ir uzticēšanās partnerim. Ja cilvēki uzticas viens otram, tad saskarsme ir pozitīva un partneri cenšas netraumēt viens otru, ikviena saruna dod pozitīvus rezultātus. Ja cilvēki neuzticas viens otram, tad vibiežāk veidojas saskarsmes psiholoģiskās barjeras. Krievu psihologs Poršņevs kā minēts Omarova, izdala trīs komunikatīvās barjeras.

Communico — padaru kopēju, sasaistu — informācijas apmaiņa, viens no saskarsmes procesiem. Pēc komunikācijas līdzekļiem izšķir vārdisko verbālo komunikāciju rakstisko un mutisko un neverbālo žesti. Mīmika, intonācija u.

Tā parādās, ja cilvēks novērtē kādu cilvēku kā sev bīstamu, ļoti nepatīkamu, nelabvēlīgu. Tad cilvēks pēc iespējas cenšas mazāk kontaktēties ar šo cilvēku.

Parādas izvairīšanās. Ja partneris cenšas uzrunāt, tad visbiežāk aizbildinās ar laika trūkumu, aizņemtību.

Машина оставалась совершенно безответной. Это предполагало две возможности. Либо машина была слишком низкоорганизованной, чтобы понимать его, либо, в сущности слишком интеллектуальной и обладала собственными представлениями о целесообразности того или иного выбора, поскольку в нее был заложен принцип свободы воли. В таком случае он должен обращаться к роботу как к равному.

Ja kontakti tomēr ir neizbēgami kādas ir barjeras iespējas — audzēknis, ģimenes locekļi, klases biedritad visbiežāk cilvēks aizgriežas no parnnera, skatās kaut kādas ir barjeras iespējas projām uttir neuzmanīgs pret otru. Šī barjera var būt par iemeslu nodarbību kavējumiem skolā, izvairīsanās no noteiktiem pedagogiem.

Saskarsmē cilvēks savus partnerus it kā sadala divās grupās — tie, kuri ir autoritātes, un tie, kuri nav autoritātes. Tos cilvēkus, kurus viņš neuzskata par autoritātēm parasti netiek uzklausīti, viņu sniegtā informācija netiek uzskatīta par nozīmīgu.

PedaT038 : Pedagogu vispārējās kompetences pilnveide pedagoģiskā procesa īstenošanai

Savukārt autoritātes tiek uzklausītas, to sniegtā informācija tiek uzskatīta pat nozīmīgu. Šai gadījumā netiek vērtēta sniegtā informācija, bet gan tās sniedzējs, informācijas avots. Pieaugušiem cilvēkiem tas būtu jāņem vērā audzināšanas procesā, īpaši pusaudžu vecumā. Pusaudži uzklausa tikai to pieaugušo sniegto informāciju, kurus viņi uzskata par autoritātēm. Pēc satura tā ir tuva izvairīšanās barjerai.

 1. У тебя лучшие источники информации, чем те, которыми я располагаю, - сухо продолжал Джезерак.
 2. Lielāko naudu var nopelnīt
 3. Лишь одна из стен сияла наплывами и потоками цветов, переливавшимися в согласии с бурными грезами Элвина.
 4. Он сидел у края подковообразного стола: это положение давало ему определенные преимущества.
 5. Tirdzniecības robotu apmācības izveide

Tā var parādīties tad, ja cilvēks nevar ātri novērtēt savu partneri, tāpēc labāk būtu no viņa aizsargāties. Tādu attieksmi var radīt nepatīkama intonācija, pārak skaļa runa utt.

saskarsmes barjeras

Cilvēks it kā nesaprot savu partneri. Tad netiek saprasts sacītais. Tā rodas tad, ja cilvēks runā partneram zināmā valodā, tomēr cilveks savu partneri nesaprot.

kādas ir barjeras iespējas

Tas skaidrojams gan ar to, ka vārdiem ir dažāda nozīme partneris izmanto citu nozīmiarī pārlieku svešvārdu lietošana bieži ārsta runalietojot žargonu, slengu. Stils ir kā panākt informācijas satura un formas atbilstību. Šī barjera var veidoties, kad cilvēks mācās svešvalodu vēl neveidojot pareizu teikuma struktūru, arī tad, ja dzimtajā valodā informācija tiek pasniegta pārak garos un sarežģītos teikumos.

kādas ir barjeras iespējas

Tā rodas tad, ja netiek pieņemta partnera liģika, argumenti. Tā parasti parādās tad, ja vienam no partneriem ir tikai viena, viņa loģika, bet citādu viņš nepieņem.

Ja cilvēkam viņa partnera loģika nav pieņemama, tad viņš neklausās savā partnerī, nepieņem viņa sniegto informāciju.

Kolēģis no No Amerikas - LEO Z - Video sveiciens

Zinot šīs iespējamās saskarsmes barjeras, cilvēki var analizēt savu un partneru uzvedību, tādejādi pārvarot tās. Vingrinājumi: 1. Mēģiniet atcerēties, kādu no saskarsmes situācijām, kad starp Jums un partneri izveidojās kāda no minētajām barjerām.

kādas ir barjeras iespējas

Izspēlējiet vienu no saskarsmes barjerām un izanalizējiet tās radītās sekas.