Kursa darbu iespējas, Kursa un noslēguma darbu izstrāde


Tas, cik veiksmīgi augstskolas absolvents atradīs sev vēlamo nodarbošanos un veidos karjeru, lielā mērā ir atkarīgs no viņa uzņēmības, augstskolas periodā uzkrātās pieredzes un spējas savas vēlmes saskaņot ar piedāvātajām iespējām. FOTO: Māris Kaparkalējs, LV Vasaras sākumā augstākās mācību iestādes absolvēs simtiem potenciālo darba meklētāju un daudziem no tiem visticamāk nāksies saskarties ar skarbo realitāti - bezdarbu.

Šā gada marta sākumā NVA bija reģistrējušies jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem, tai skaitā ar augstāko izglītību, kas iegūta laika posmā no Uz augstskolas karjeras centru pēc informācijas un konsultācijām Lai arī situācija nav iepriecinoša, tomēr to nevar uzskatīt par bezcerīgu, ja apzina organizācijas, kas augstskolu absolventiem gatavas palīdzēt, un nodarbinātības iespējas, ko Latvijas jaunieši var izmantot.

Kā augstāko mācību iestāžu absolventiem atrast darbu un iegūt pieredzi? - LV portāls

Daudz lielākas iespējas integrēties darba tirgū jauniešiem ir tad, ja par darba aktualitātēm sāk interesēties jau pirms studiju beigšanas. Lielisks atbalsta punkts studējošajiem jauniešiem ir augstskolu un universitāšu karjeras centri. Latvijas Universitātes Karjeras centra konsultante Marta Rubīne uzsver, ka LU studentiem un absolventiem, ieejot universitātes portālā sadaļā E-karjera, ir pieejamas darba devēju publicētās vakances, kā arī vasaras darbu un brīvprātīgo darbu vakances.

Studenti šajā sadaļā var ievietot arī savu CV. Tas būs pieejams darba devējiem, un pastāv iespēja, ka darba devējs sazināties ar kandidātiem, kas viņam šķitīs vispiemērotākie. Tāpat LU Karjeras centra mājaslapā ir ievietota informācija, kas pieejama plašākai auditorijai, ne vien LU studentiem, tajā aplūkojamas sadaļas gan par darba un prakses iespējām, gan arī par brīvprātīgā darbu kā Latvijā, tā ārzemēs.

Rubīne stāsta, ka LU Karjeras centrs organizē Karjeras iespējas dienas, kad studenti var klātienē aprunāties ar darba devējiem un dažādu organizāciju pārstāvjiem.

Centrs piedāvā arī individuālas karjeras konsultācijas, kuru mērķis ir visu resursu apzināšana un darba atrašana atbilstoši studenta spējām, izglītībai un interesēm. Karjeras centrā var saņemt kursa darbu iespējas padomus, kā izmantot kontaktinformāciju uzņēmumu mājaslapās, lai kursa darbu iespējas CV un darba pieteikumu, kā izveidot un izmantot profesionālo kontaktu sarakstu, kurā iekļauti kursa biedri, bijušie un esošie darba kolēģi, pasniedzēji un citas personas, no kurām varētu uzzināt par darba iespējām.

kursa darbu iespējas

Ko jauniešiem piedāvā Nodarbinātības valsts aģentūra? NVA mājaslapā sadaļā "Karjeras pakalpojumi" jaunieši var atrast ar karjeras veidošanu saistītu informāciju - izpildīt testus profesionālo interešu, vadošās motivācijas un darba vērtību  noskaidrošanai.

Savukārt sadaļā "Profesijas" ievietots katalogs ar profesiju aprakstiem. NVA piedāvā arī darba meklētāja rokasgrāmatu "Ceļā uz darbu: soli pa solim", kas palīdzēs jaunietim būt sagatavotākam un veiksmīgākam darba meklējumos.

Šeit var ievietot arī savu CV. Kā iegūt darba pieredzi? Nav noslēpums, ka lielākā jauniešu problēma, meklējot darbu, ir darba pieredzes trūkums.

SLUDINĀJUMI

NVA jauniešiem darba prakses un pieredzes iegūšanai piedāvā trīs iespējas. Pirmā iespēja - projekts "Darbavieta jaunietim", kura mērķis ir integrēt jaunieti bezdarbnieku darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darbavietas izveidi un jauniešu pastāvīgu nodarbinātību.

Projektā var piedalīties NVA reģistrētie jaunieši - bezdarbnieki — vecumā no 18 līdz 24 gadiem. Nākamā iespēja - projekts "NVA aģentu asistentu apmācība un prakse".

Plānots, ka prakses laikā vismaz jaunieši — bezdarbnieki — saņems 40 akadēmisko stundu apmācību un kursa darbu iespējas mēnešu garumā izies praksi NVA. Pēc prakses un apmācībām jaunieši varēs darboties kā atbalsta personāls. Prakses laikā paredzēta ikmēneša stipendija latu apmērā. Mērķis: veicināt jauniešu — bezdarbnieku — aktivitāti sabiedrības labā, kā arī sniegt atbalstu biedrībām un nodibinājumiem, lai tie organizētu kursa darbu iespējas iesaisti brīvprātīgo darbā savās organizācijās.

Brīvprātīgo darbam var pieteikties jaunieši — bezdarbnieki — vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri ir reģistrējušies NVA un atrodas tās NVA filiāles uzskaitē, kuras administratīvajā teritorijā tiks organizēts pasākums.

kursa darbu iespējas

Pretendentam jāatbilst biedrības vai nodibinājuma paustajām vēlmēm attiecībā uz pieredzi un izglītību. Der atcerēties, ka studiju laikā iegūtā pieredze, strādājot vasaras periodā, kā arī veiksmīgi īstenotās studiju prakses var būt par pamatu darba pieredzes uzkrāšanai, un darba devējs to pozitīvi novērtēs.

  • Blogs Darbs bez iepriekšējas pieredzes — kā nopelnīt studiju laikā?
  • Demonstrācijas kontā nav demonstrācijas naudas

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra gatava sadarbībai Valsts aģentūra "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra " Latvijā administrē Eiropas Komisijas finansēto programmu "Jaunatne darbībā", kas ir paredzēta jauniešiem no 13 līdz 30 gadiem un balstīta uz neformālo izglītību. Aģentūras komunikācijas daļas vecākā referente Iluta Stepanova norāda: "Programmas mērķis ir Eiropas līmenī risināt jauniešu vajadzības viņu ceļā no pusaudžu gadiem uz pieaugušo pasauli. Programma sniedz nozīmīgu ieguldījumu kompetenču ieguvē neformālās mācīšanās ceļā un veicina jauniešu aktīvu iesaistīšanos sabiedrībā.

Stepanova skaidro, ka programma tiek īstenota kursa darbu iespējas projektu palīdzību — jaunieši veido un tiek iesaistīti starptautiskos un vietējos projektos, apgūstot jaunas prasmes, iepazīstot to, kas šķiet svešs, un gūstot pieredzi, kas būs aktuāla visā turpmākajā dzīvē. Vispopulārākie ir jauniešu iniciatīvas projekti, Eiropas Brīvprātīgais darbs un jauniešu apmaiņas projekti.

Jauniešu iniciatīvas projekts ir iespēja pašiem izstrādāt un īstenot radošu un inovatīvu projektu savā skolā, pagastā vai pilsētā.

kursa darbu iespējas

Projekts "Eiropas Brīvprātīgais darbs" aicina jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem doties uz kādu Eiropas vai citu valsti un 2 līdz 12 mēnešus strādāt kādā organizācijā, attīstot sevi un dodot savu ieguldījumu kursa darbu iespējas labā.

Jauniešu apmaiņas projektos jauniešu grupai ir iespēja savā valstī uzņemt jauniešus no citām valstīm vai pašiem doties uz ārvalstīm, lai piedalītos kopīgi veidotā projektā.

\

Iesaistīties var jebkurš neatkarīgi no angļu valodas zināšanām, finansiālajiem apstākļiem un citiem kritērijiem. Izaicinājums nākamajiem skolotājiem — projekts "Iespējamā kursa darbu iespējas Ja pēc augstskolas beigšanas ir vēlme savas iegūtās zināšanas apliecināt pedagoģiskajā darbā, taču nav iegūta pedagoģiskā izglītība, lielisks piedāvājums ir dalība "Iespējamajā misijā ".

Komunikāciju vadītāja Gundega Grīnberga norāda: "Šī ir iespēja augstskolu absolventam darīt darbu, kas izaicina un vienlaikus sniedz milzu gandarījumu". Grīnberga uzsver, ka interese iesaistīties programmā ir liela: "Šogad programmai pieteicās jaunieši, kas ir vairāk nekā pērn.

Plānojam uzņemt 25 dalībniekus, bet nākamgad uzņemto jauniešu skaitu dubultot. Papildus skolotāja algai dalībnieks saņem ikmēneša stipendiju latu apmērā, kredītpunktus par mācībām, ja vēlas, iegūst skolotāja kvalifikāciju. Apmācības notiek 5 nedēļas Vasaras akadēmijā. Piedaloties "Iespējamajā misijā", dalībnieki strādā kā pilnas slodzes skolotāji, pasniedzot mācību priekšmetu savā specialitātē.

Paralēli skolotāja darbam Līderības attīstības programmā dalībnieki divus gadus apgūst pedagoģijas un vadības prasmes.

  • Karjera Kur meklēt darbu, ja esi students?
  • 60 sekundes bināro opciju tirdzniecības

Pēc divu gadu cikla dalībnieki var iesaistīties absolventu jeb "Iespējamās misijas" Vēstnieku kustībā, kas turpina īstenot programmas mērķus. Atbalstu sniedz nevalstiskās organizācijas Latvijā ir ne viena vien nevalstiskā organizācija, kuras darbības mērķi ir jauniešu iesaistīšana dažādos projektos un pasākumos, kas orientēti uz sociālās aktivitātes veicināšanu un jauniešu karjeras iespēju palielināšanu. Biedrības "Jauniešu konsultācijas" valdes priekšsēdētājs Jānis Logins norāda, ka lielāko daļu pasākumu biedrība piedāvā skolēniem un studentiem, taču ir arī tādi, ko noteikti var izmantot augstskolu beidzēji.

Tieši viņiem būtu lietderīgs karjeras un izglītības portāls www. Portālā iespējams iepazīties ar jauniešiem draudzīgiem uzņēmumiem un uzzināt to kursa darbu iespējas darba, prakses un vasaras darba vakances.

Izmantojot portālā pieejamo kontaktinformāciju un vēstuļu izsūtīšanas sistēmu, jaunieši potenciālos darba devējus var uzrunāt, sazinoties ar to personāldaļas kursa darbu iespējas.

kursa darbu iespējas

Logins skaidro, ka ikviens jaunietis portālā var izveidot arī savu profilu, kurā ir iespēja aizpildīt elektronisko CV, izsludināt savu vakanci vēlamajā profesijā, kā arī izmantot citas piedāvātās iespējas. Portāla lietotāji savā starpā konsultējas, uzdod jautājumus un lūdz padomus darba devējiem, izglītības iestādēm vai dalās pieredzē par sev aktuālām tēmām. Tāpat jaunieši var novērtēt citu portāla lietotāju viedokļus un padomus, atbildes, atsauksmes, rakstus vai piedāvātos pasākumus, tādējādi ceļot citu portāla lietotāju un vienlaikus arī savu reitingu.

Novērtējuma sistēma ir īpaši aktuāla tiem augstskolu absolventiem, kuriem nav iepriekšējas darba kursa darbu iespējas.

Kur meklēt darbu, ja esi students?

Taisnā ceļā pie uzņēmējiem Biedrības "Jauniešu konsultācijas" vadītājs norāda, ka laba alternatīva augstskolu kursa darbu iespējas darba meklējumos ir ikgadējā "Atvērto durvju nedēļa", ko sadarbībā ar uzņēmējiem biedrība organizē jau piecus gadus. Tā notiek februārī un ilgst piecas dienas.

kursa darbu iespējas

Uzņēmumi aicina ne tikai skolēnus un studentus, bet jebkuru interesentu. Logins stāsta: "Šajā projektā vairāk nekā 14  jauniešu iepazinuši perspektīvākās profesijas un darba devējus Latvijā. Projektā piedalās uzņēmumi, kuri vēlas, lai tajos strādātu paši labākie darbinieki, tādēļ jau laicīgi domā par potenciālo darbinieku izglītošanu un ieinteresēšanu.

Jauniešu aktīva dalība ekskursijās ir pirmais solis sevis pierādīšanā darba devējam. Apkopojot informāciju, var secināt — tas, cik veiksmīgi augstskolas absolvents atradīs sev vēlamo nodarbošanos un veidos karjeru, lielā mērā ir atkarīgs no viņa uzņēmības, augstskolas periodā uzkrātās pieredzes un spējas savas kā ieguldīt internetā saskaņot ar piedāvātajām iespējām. Tomēr karjeras speciālisti katram jaunietim darba meklējumos iesaka neaizmirst šādus "darba rīkus": pareizi sastādītu CV un motivācijas vēstuli, kurā akcentētas jaunieša pretendenta prasmes, kas svarīgas konkrētā darba piedāvājuma gadījumā; piezīmju grāmatiņu ar visu to cilvēku kontaktiem, kuri var būt noderīgi darba atrašanā un jaunu sakaru veidošanā; datoru ar interneta pieslēgumu, jo tieši šis ceļš ir visīsākais, kursa darbu iespējas iegūtu ieņēmumi bez iemaksām internetā daudz informācijas par vakancēm un darba tirgus tendencēm.

Izlasi par iespējām to izmantot! Labs saturs.