Laboratorijas tirdzniecības skolas darbības princips


Kompleksi Līdz ar mācību gada sākumu atsevišķu Ventspils Tehnikuma mācību programmu studentiem sākas arī mācību prakses. Prakses organizēšanā tiek ievēroti pēctecības principi — vispirms pamat prasmes un iemaņas tiek apgūtas skolas mācību laboratorijās un darbnīcās, pēc tam prakse tiek turpināta izglītības programmai atbilstošos nozares uzņēmumos, slēdzot prakses līgumus.

#GovLabLatvia - Latvijas valsts pārvaldes inovācijas laboratorija

Skolai ir laba sadarbība ar darba devējiem, darba devēju asociācijām un uzņēmumiem. Kopš Darba vidē balstītas mācības ir profesionālās izglītības forma, kurā audzēkņi praktiskās iemaņas apgūst reālā darba vidē uzņēmumā.

Uzņēmumiem, kuri iesaistās izglītojamo apmācībā, ir iespējams saņemt finansiālu atbalstu. Ventspils ir viena no pirmajām pilsētām Latvijā, kurā uzsākta darba vidē balstītu mācību programmu ieviešana.

laboratorijas tirdzniecības skolas darbības princips

Viens no aktīvākajiem uzņēmumiem ir mašīnbūves uzņēmums Bucher Schoerling Baltic. Visu septembri dažādos uzņēmumos praktizējās arī tūrisma un viesmīlības nozares topošie speciālisti.

laboratorijas tirdzniecības skolas darbības princips

Mācību prakses laikā šīs programmas audzēkņi apgūst zināšanas par viesu uzņemšanu un apkalpošanu, personāla vadīšanu, mārketingu, saimnieciskā dienesta darbību, viesnīcas istabiņu aprīkošanu, kā arī veic patstāvīgus pētījumus saistībā ar viesmīlības nozari. Mācību prakses laikā potenciālie darba devēji var iepazīt jaunos speciālistus, novērtēt to prasmes un spējas.

Nereti prakses uzņēmumos jaunie speciālisti vēlāk tiek algoti patstāvīgā darbā. Ventspils Tehnikuma vēsture aizsākusies vairāk nekā gadus atpakaļ.

laboratorijas tirdzniecības skolas darbības princips

Skola darbību uzsāka Šobrīd tā ir mūsdienīga mācību iestāde ar kvalificētiem pedagogiem. Informācija par sadarbību un izglītības iespējām Ventspils Laboratorijas tirdzniecības skolas darbības princips atrodama www.