Līdzekļu izņemšana no iespējas. Kā varam jums palīdzēt?


Ģirts Jirgensons jurists Tiesu izpildītājs ir bloķējis kontu acīmredzot tādēļ, ka neesat savlaicīgi nokārtojusi savas parāda saistības un lieta ir nonākusi līdz tiesu izpildītājam.

Tiesu izpildītājam nav speciāli jābrīdina parādnieks par to, ka tiks bloķēts konts. Tas ir piespiedu izpildes process.

līdzekļu izņemšana no iespējas

Konta bloķēšana notiek saskaņā ar Civilprocesa likuma Rīkojumu saskaņā ar kontu reģistra ziņām par parādnieka atvērtajiem kontiem nosūta attiecīgajai kredītiestādei vai maksājumu pakalpojumu sniedzējam; 2 šā panta pirmajā līdzekļu izņemšana no iespējas minētajā rīkojumā tiesu izpildītājs attiecībā uz parādnieku — fizisko personu — vienai no kredītiestādēm vai maksājumu pakalpojumu sniedzējiem norāda šā likuma 1. Ja Jūsu konts ir bloķēts, Jūs varat ar pasi vai personas apliecību bankas filiālē izņemt skaidrā naudā līdz eiro mēneša laikā.

  • Kā es sāku pelnīt naudu internetā
  • Ja VID bloķē kontu, bankai tiek paziņots, kāda summa mēnesī ir pieejama - LV portāls

Līdz ar to neveidojas situācija, ka Jūs tiekat pilnīgi atstāta bez iztikas līdzekļiem. Ja tiesu izpildītājs ir vērsis piedziņu uz naudas līdzekļiem, uz kuriem pēc likuma nedrīkst vērst piedziņu, tad Jums tiesu izpildītājs līdzekļu izņemšana no iespējas to ir jāinformē, jo tiesu izpildītājs neredz Jūsu bankas konta saturu.

līdzekļu izņemšana no iespējas

Naudas līdzekļus, uz kuriem nevar vērst piedziņu, nosaka Civilprocesa likuma Piedziņu nevar vērst uz: 1 atlaišanas pabalstu, apbedīšanas pabalstu, vienreizēju pabalstu mirušā laulātajam, valsts sociālajiem pabalstiem, valsts atbalstu ar celiakiju slimam bērnam, apgādnieka zaudējuma pensiju un atlīdzību par apgādnieka zaudējumu; 2 kompensācijas izmaksām par darbiniekam piederošo instrumentu nolietošanos un citām kompensācijām saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē darba tiesiskās attiecības; 3 darbiniekam izmaksājamām summām sakarā ar komandējumu, pārcelšanu un nosūtīšanu darbā uz citu apdzīvotu vietu; 4 sociālās palīdzības pabalstiem; 5 bērna uzturlīdzekļiem Ministru kabineta noteikto minimālo bērna uzturlīdzekļu apmērā, kurus, pamatojoties uz tiesas nolēmumu vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas lēmumu, maksā viens no vecākiem, kā arī līdzekļu izņemšana no iespējas Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksājamiem bērna uzturlīdzekļiem.

Parādnieka pienākumi ir noteikti Civilprocesa likuma Tiesa var pieņemt lēmumu par parādnieka atvešanu piespiedu kārtā, kā arī uzlikt viņam naudas sodu: fiziskajai personai līdz 80 eiro, bet amatpersonai — līdz eiro. Par tiesas lēmumu var iesniegt blakus sūdzību; 4 ja tiek konstatēts, ka parādnieks sniedzis nepatiesas ziņas, tiesu izpildītājs nosūta iesniegumu prokuroram.

Jautājumu iesniegšanas noteikumi Labs saturs.

līdzekļu izņemšana no iespējas