Maksāt reālos ienākumus internetā, Darba samaksa — teorija. Ekonomika, - klase.


maksāt reālos ienākumus internetā

Par saimniecisko darbību ir uzskatāma jebkura darbība, kas vērsta uz darbu izpildi, pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. Saimnieciskā darbība ietver arī ar uzņēmuma līguma izpildi saistīto darbību, profesionālo darbību.

maksāt reālos ienākumus internetā

Ja noslēgtais līgums ar Igaunijas uzņēmumu paredz darbību veikšanu, kas ir attiecināmas uz saimniecisko darbību, no saimnieciskās darbības ienākuma saimnieciskās darbības veicējs maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli, kā arī veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas VSAOI.

Iedzīvotāju ienākuma nodokli IIN maksā, deklarējot ienākumus nākamajā gadā no 1. IIN no saimnieciskās darbības ienākuma maksā atbilstoši gada ienākumu deklarācijai rezumējošā kārtībā.

maksāt reālos ienākumus internetā

Ar IIN apliekamo ienākumu no saimnieciskās darbības nosaka kā ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpību. Izdevumos iekļauj arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko fiziskā persona maksājusi par sevi kā par pašnodarbinātu personu.

  • Ievads transfertcenu piemērošanā.
  • Kā iesniegt gada ienākumu deklarāciju? – Mana igatesbaznica.lv
  • Kā iesniegt gada ienākumu deklarāciju?
  • Nopelnīt naudu bērniem internetā 13 gadus veci
  • Kā iesniegt gada ienākumu deklarāciju Informācija publicēta
  • Bet mans hobijs 10 gadu garumā ir dalīties ar savām zināšanām, pieredzi un nestandarta domāšanu kursos, semināros un dažādās lekcijās par nodokļiem un grāmatvedības uzskaiti.

Nodokļu piemērošana atkarīga arī no līguma veida. Jautājumu iesniegšanas noteikumi Labs saturs.

maksāt reālos ienākumus internetā