Nav zaudējumu iespēju, TIEŠSAISTES NOTEIKUMI


Appludināju kaimiņa dzīvokli: ienaidnieki uz mūžu vai tomēr draugi?

Piekļūstot šai vietnei vai izmantojot šo vietni, jūs piekrītat, ka esat izlasījis, sapratis šos Noteikumus un piekrītat tiem, jo tie var tikt mainīti laiku pa laikam, kā arī mūsu konfidencialitātes politikas noteikumiem, kas ir iekļauti šajos Noteikumos. Jūs esat atbildīgs par šo Noteikumu periodisku pārskatīšanu, lai veiktu piemērojamās izmaiņas.

Jūsu tīmekļa vietnes izmantošana pēc tam, kad esam nosūtījuši izmaiņas šajos Noteikumos, nozīmēs jūsu piekrišanu šīm izmaiņām.

E-konsultācijā Nr. Atbilde pēc būtības tika sniegta, taču tā jūs neapmierināja.

Ja jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem jo tie var tikt mainīti laiku pa laikam vai esat neapmierināti ar šo tīmekļa vietni, jūsu vienīgais līdzeklis ir tikai pārtraukt šīs vietnes izmantošanu. Lai gan šajā tīmekļa vietnē mēs cenšamies sniegt jaunākos notikumus, kas saistīti ar mūsu produktiem un pakalpojumiem, kā arī citu informāciju par mūsu uzņēmumu, mēs negarantējam šajā tīmekļa vietnē ietvertās informācijas precizitāti, efektivitāti un piemērotību.

Appludināju kaimiņa dzīvokli: ienaidnieki uz mūžu vai tomēr draugi? Vidējā atlīdzība par zaudējumiem šādās situācijās sasniedz eiro, tomēr zaudējumu apmēri var būt arī daudz ievērojamāki — lielākā atlīdzība, ko izmaksājusi BALTA, sasniedz 21 eiro. Lielākie zaudējumu apmēri veidojas tieši tajos gadījumos, kad dzīvokļa īpašnieks ir izbraucis ārpus savas dzīves vietas uz vairākām dienām un namu apsaimniekotājam nav iespējas iekļūt objektā, lai apturētu ūdens noplūdi, tāpēc šādos gadījumos nākas nav zaudējumu iespēju ūdens padeves sistēmu visai kāpņu telpai un gaidīt, kad viss ūdens no sistēmām būs iztecējis.

Katra persona uzņemas pilnu atbildību un visus riskus, kas rodas, lietojot šo interneta vietni. Abbott Laboratories patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma veikt informācijas papildinājumus, dzēšanu vai izmaiņas.

Sazinies ar mums

Abbott neuzņemas atbildību un nesniedz nekādu garantiju par jebkuras trešās personas iegūtās informācijas vai satura precizitāti, efektivitāti, savlaicīgumu un piemērotību, tostarp hipersaites uz trešās puses vietnēm vai no tām. Ja vien šajā tīmekļa vietnē nav noteikts citādi, Abbott Laboratories neizmainīs, necenzēs vai citādi nekontrolēs jebkādu nav zaudējumu iespēju, ko sniegušas trešās puses vai jebkurš ziņojumu dēlis, tērzētava vai citi līdzīgi forumi, kas ievietoti tās tīmekļa vietnē.

Tādēļ šāda informācija būtu jāuzskata par aizdomīgu, nav zaudējumu iespēju Abbott to neapstiprina. Šī tīmekļa vietne var ietvert uz nākotni vērstus apgalvojumus, kas atspoguļo Abbott pašreizējās cerības par nākotnes notikumiem un uzņēmējdarbības attīstību.

nav zaudējumu iespēju

Uz nākotni vērsti apgalvojumi ietver riskus un neskaidrības. Faktiskie notikumi vai rezultāti var būtiski atšķirties no prognozētajiem un ir atkarīgi no vairākiem faktoriem, tostarp, bet nav zaudējumu iespēju tikai, no pašreizējo pētniecības nav zaudējumu iespēju panākumiem, gaidīto vai turpmāko klīnisko izmēģinājumu rezultātiem, tās produktu pastāvīgu komercializāciju, farmaceitisko līdzekļu apstiprināšanu, tās patentu spēkā esamību un izpildi, tās komercdarbības attiecību stabilitāti un vispārējiem ekonomiskajiem apstākļiem.

Abbott plāno regulāri atjaunināt šo vietni, bet neuzņemas nekādu pienākumu atjaunināt šo saturu.

nav zaudējumu iespēju

Izmantojot šo tīmekļa vietni, jūs piekrītat netraucēt vai pārtvert mūsu elektronisko informāciju, kas publicēta šajā tīmekļa vietnē vai jebkurā no mūsu serveriem. Jūs piekrītat arī nemēģināt apiet mūsu tīmekļa vietnes drošības elementus un ievērot visus piemērojamos, vietējos, valsts, federālos un starptautiskos likumus, noteikumus un nosacījumus. Jūs piešķirat Abbott tiesības izmantot visu saturu, ko augšupielādējat vai citādi pārsūtāt uz šo tīmekļa vietni, uz kuru attiecas šie Noteikumi un Abbott konfidencialitātes politika jebkādā Abbott izvēlētā veidā, tai skaitā, bet nav zaudējumu iespēju tikai, pārveidojot, iekļaujot to citā materiālā vai izstrādājot uz tā pamata atvasinātu darbu.

Izņemot gadījumus, kad Abbott Laboratories iepriekš nepārprotami ir norādījis un iepriekš piekritis, netiek izveidotas nekādas konfidenciālas attiecības netiek izveidotas gadījumā, ja jebkuram šīs tīmekļa vietnes lietotājam būtu jāsniedz mutisks, rakstisks vai elektronisks paziņojums Abbott Laboratories uzņēmumam piemēram, atsauksmes, jautājumi, komentāri, ierosinājumi, idejas utt.

Dinamo Rīga - HC Sochi Otro nav zaudējumu iespēju četrām mājas spēļu sērijas spēlēm šovakar aizvadīs Rīgas ''Dinamo'' vienība, kas pulksten tiksies ar Rietumu konferences priekšpēdējās vietas īpašnieci ''Sochi''. Rīdziniekiem, kas beidzot atkal darbojas pilnā sastāvā, šī būs lieliska iespēja darīt galu ieilgušajai desmit spēļu zaudējumu sērijai. Starp iepriekšējo spēli pret Ņižņekamskas ''Neftekhimik'' un šīvakara cīņu Pētera Skudras vadīto ''Dinamo'' hokejistu rīcībā bijušas četras dienas, ko veltīt treniņprocesam pilnā sastāvā. Ķīmija virknējumos ir ļoti svarīga. Čaļi pēdējā laikā nav daudz bijuši kopā, tāpēc strādāsim pie komandas ķīmijas caur treniņu procesu," pēc spēles pret ''Neftekhimik'' tālākos plānus ieskicēja ''Dinamo'' galvenais treneris.

Ja kādai Abbott tīmekļa vietnei ir nepieciešama vai ir jāpieprasa sniegt šādu informāciju, un ja šāda informācija satur personisku, identificējamu informāciju piemēram, vārdu, adresi, tālruņa numuruAbbott iegūst, izmanto un uztur to atbilstoši mūsu konfidencialitātes politikai. Pretējā gadījumā šāda saziņa un jebkāda ar to saistīta informācija tiek uzskatīta par nekonfidenciālu, un Abbott var brīvi pavairot, publicēt vai citādi izmantot šādu informāciju jebkādiem mērķiem, tostarp, bez ierobežojumiem, pētījumiem, izstrādei, nav zaudējumu iespēju, lietošanai vai šādu nav zaudējumu iespēju saturošu produktu pārdošanai.

Jebkuras informācijas nosūtītājs Abbott uzņēmumam ir pilnībā atbildīgs par tās saturu, tostarp tā patiesumu un precizitāti, kā arī par citu personu īpašumtiesību vai privātuma tiesību pārkāpumiem.

Atpakaļceļš

Produkti var nebūt pieejami visās valstīs vai var būt pieejami ar citu zīmolu, dažādos stiprumos vai dažādās norādēs. Daudzi no uzskaitītajiem produktiem ir pieejami tikai pēc receptes no jūsu vietējā veselības aprūpes speciālista.

Izņemot gadījumus, kad Abbott Laboratories iepriekš nepārprotami norāda, neviens Abbott Laboratories direktors, darbinieks, aģents vai pārstāvis, tā meitasuzņēmumi un filiāles nav iesaistīti medicīnisko konsultāciju, diagnostikas, ārstēšanas vai citu medicīnisko pakalpojumu sniegšanā, kas jebkādā veidā rada ārsta un pacienta attiecības, izmantojot šo tīmekļa vietni.

Atļauja izmantot informāciju tiek piešķirta ar nosacījumu, ka 1 iepriekš minētais paziņojums par autortiesībām parādās visās kopijās; 2 informācijas izmantošana ir paredzēta tikai informatīvai un nekomerciālai vai personiskai lietošanai; 3 informācija nekādā veidā netiek pārveidota; un 4 neviena grafika, kas pieejama no šīs interneta vietnes, netiek izmantota atsevišķi no pavadošā teksta.

Abbott nav atbildīgs par trešo pušu pakalpojumu sniedzēju sniegto saturu, un jums ir aizliegts izplatīt šādu materiālu bez autortiesību īpašnieka atļaujas.

Sporta veidi

Izņemot gadījumus, kad tas ir atļauts iepriekš, nevienai personai saskaņā ar Abbott Laboratories patentiem, preču zīmēm vai citām īpašumtiesībām netiek piešķirtas nekādas tiešas vai netiešas atļaujas vai tiesības. Abbott preču zīmes, tirdzniecības nosaukumu, noformējuma un izstrādājumu lietošana šajā interneta vietnē nav iespējama bez iepriekšējas rakstiskas Abbott Laboratories atļaujas, izņemot uzņēmuma produkta vai pakalpojumu identificēšanu.

Ja uzskatāt, ka jūsu darbs ir kopēts un ir pieejams šajā vietnē tādā veidā, kas ir autortiesību pārkāpums, jūs varat paziņot Abbott rakstiski, sniedzot mūsu autortiesību aģentam šādu informāciju: autortiesību aizsargātā darba, par kura nav zaudējumu iespēju iesniedzat sūdzību, identifikācija; to materiālu identifikācija, par kuriem tiek apgalvots, ka ar tiem veikts pārkāpums, un informācija, kas ir pietiekama, lai Abbott varētu atrast materiālu; jūsu vārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese; jūsu paziņojums, ka jūs esat pārliecināts, ka apstrīdētā izmantošana ir pārkāpums un nav atļauta; paziņojums, kas izdarīts, ņemot vērā sodu par nepatiesas liecības sniegšanu, ka iepriekšminētā informācija jūsu paziņojumā ir pareiza un ka esat autortiesību īpašnieks vai esat pilnvarots rīkoties autortiesību īpašnieka vārdā; un autortiesību īpašnieka vai personas, kas ir nav zaudējumu iespēju darboties autortiesību īpašnieka vārdā, elektroniskais vai fiziskais paraksts.

nav zaudējumu iespēju

Lai iesniegtu paziņojumu par pieprasīto pārkāpumu, lūdzu, sazinieties ar Abbott pilnvaroto pārstāvi šādā adresē: Abbott Laboratories Ltd.