Noguldījumu paātrināšanas iespējas


Latvijas Bankas ikdienas darbā Latvijas pievienošanās ES lielas pārmaiņas neradīja.

Latvijas Bankas kompetencē esošās tiesību aktu normas attiecībā uz centrālās bankas neatkarību un cenu stabilitāti kā galveno centrālās bankas mērķi jau kopš to ieviešanas bija lielā mērā pieskaņotas ES tiesību aktu burtam un garam. Latvijas iedzīvotāji referendumā bija nobalsojuši arī par Latvijas pievienošanos eiro zonai. Viens no pievienošanās atbilstības kritērijiem nosaka, ka pirms pievienošanās eiro zonai jebkurai ES valstij vismaz divus gadus jāpiedalās Valūtas kursa mehānismā VKM II.

Galvenās Latvijas Bankas īstenotās politikas pārmaiņas bija saistītas ar lata piesaistes SDR valūtu grozam aizstāšanu ar piesaisti eiro. Galvenie risināmie jautājumi attiecās uz piesaistes kursa noteikšanu un pieļaujamā svārstību koridora noguldījumu paātrināšanas iespējas.

2. daļa. Monetārā politika pēc pievienošanās ES: cīņa pret ekonomikas pārkaršanu 2004.–2007. gadā

Pievienojoties VKM II, Latvijas ekonomiskās politikas veidotāji apņēmās mazināt iespējamo inflācijas pieaugumu valstī. Latu piesaistot eiro, monetārās politikas instrumentu efektivitāte turpināja mazināties, tāpēc Latvijas valdība cīņā ar inflācijas riskiem apņēmās izmantot pretciklisku fiskālo politiku.

Pievienojoties VKM II, Latvija apņēmās ierobežot pārāk strauju kreditēšanu un nepieļaut algu kāpumu, kas būtiski pārsniegtu produktivitātes pieaugumu.

opcija ir nākotnes darījums

Šo apņemšanos izpilde gan sadūrās ar vairākiem klupšanas akmeņiem. Latvijai gatavojoties pievienoties ES, tiesību akti tika sakārtoti atbilstoši ES prasībām, nostiprinot īpašuma attiecības, bankrota procedūru un citas banku darbībai būtiskas jomas.

Vēlos informēt, ka tekstā:

Turklāt zemais parāda līmenis ļāva bankām prognozēt strauju tirgus izaugsmi un labas darbības perspektīvas pārredzamā nākotnē. Visi šie faktori veicināja pakāpenisku kreditēšanas izaugsmi, kas būtiski paātrinājās jau ar Lai gan lielākās Latvijas bankas bija pārgājušas ārvalstu investoru īpašumā jau pirms Latvijas pievienošanās ES, īpaši aktīva kreditēšana sākās pēc Latvijas pievienošanās ES.

Lai gan nominālās procentu likmes vidējam kredītņēmējam Latvijā arvien bija augstākas nekā noguldījumu paātrināšanas iespējas ES, ņemot vērā inflācijas līmeni, reālajā izteiksmē šīs procentu likmes bija vienas no zemākajām ES. Zemā kredītu cena vēl vairāk veicināja aizņemšanos, tādējādi atkal paaugstinot inflāciju.

Rīgā atklāta jauna bruņoto spēku ekipējuma noliktava

Kredītu ekspansijas spirāli stimulēja arī tas, ka mātesbankas lielākajām Latvijas bankām papildu ienākumi un internets resursus neatkarīgi no iekšzemes noguldījumu ierobežotā apjoma.

Iekšzemes kredītu gada kāpuma temps Šāds kreditēšanas tempa pieaugums pamazām sāka ietekmēt pārējās tautsaimniecības jomas, turklāt laika gaitā šī ietekme arvien pieauga.

Footer menu

Tas pasliktināja Latvijas maksājumu bilances pozīcijas, toties noguldījumu paātrināšanas iespējas izsniegto kredītu apjoms nodrošināja nozīmīgu ekonomisko izaugsmi — Līdz ar straujo izaugsmi tautsaimniecībā arvien noteiktāk sāka parādīties pazīmes, ka šāds uz iekšzemes pieprasījumu balstīts un kredītu ekspansijas uzturēts izaugsmes modelis, ja netiks veiktas preventīvas darbības, jau pārskatāmā nākotnē radīs problēmas.

Ar laiku straujā ekonomiskā izaugsme un nepietiekamais investīciju līmenis produktīvajās tautsaimniecības nozarēs izraisīja inflācijas kāpumu. Turklāt Gada vidējā inflācija pieauga no 2. Šādam piedāvājuma puses radītam cenu pieaugumam parasti ir pārejošs raksturs, jo cenu kāpums automātiski darbojas kā pieprasījumu mazinošs faktors un nepieļauj turpmāku cenu pieaugumu. Tomēr straujās ekonomiskās izaugsmes un pastiprināta darbaspēka pieprasījuma apstākļos būtiski auga risks, ka šādi vienreizēji cenu kāpumi var radīt darba samaksas pieaugumu, kas nav pamatots ar darba ražīguma kāpumu, tādējādi radot cenu un algu pieauguma noguldījumu paātrināšanas iespējas.

binārā opcija ar depozītu 1 dolārs

Šajā gadījumā inflācija kļūtu grūti kontrolējama un cenu stabilitāte valstī būtu apdraudēta. Lai šādu notikumu attīstības scenāriju nepieļautu, bija nepieciešama arī Latvijas Bankas monetārās politikas preventīva iejaukšanās.

  • Bināro opciju indikatoru sistēmas
  • Strauji pieaudzis noguldījumu apjoms Igaunijas bankās :: Dienas Bizness
  • Opcijas OFZ
  • Почему-то это казалось совершенно правильным и естественным -- оказаться лицом к лицу с человеком, построившим Диаспар.

Iepriekšējās ekspansīvās Latvijas Bankas monetārās politikas vietā, augot inflācijas un cenu stabilitātes riskiem, bija jāpāriet uz ierobežojošu monetāro politiku, izmantojot centrālās noguldījumu paātrināšanas iespējas rīcībā esošos monetārās politikas instrumentus. Kā jau minēts, Tomēr šie monetārās politikas lēmumi tikai daļēji spēja nodrošināt stingrākus kreditēšanas nosacījumus, jo daļai Latvijas lielāko banku bija pieejami mātesbanku finanšu resursi, tāpēc bankām mazinājās nepieciešamība izmantot Latvijas Bankas piedāvātos monetārās politikas instrumentus.

kā uzvarēt opcijās

Turklāt, līdz ar Latvijas Bankas refinansēšanas likmes kāpumu sadārdzinoties latos izsniegtajiem kredītiem, iekšzemes kredītu tirgus gandrīz pilnībā pārgāja uz kredītiem ārvalstu valūtās galvenokārt eiro.

Tāpēc Latvijas Bankas noteiktajām procentu likmēm bija arvien mazāka ietekme uz kopējo tautsaimniecības attīstību, un arvien lielāka kļuva galveno ECB procentu likmju nozīme, bet Latvijas Banka noguldījumu paātrināšanas iespējas nespēja ietekmēt.

Autorizēties Bigbank paātrina kredītu pieteikumu izskatīšanu, ieviešot automātisku sistēmu Bigbank klienti Latvijā turpmāk varēs izbaudīt banku pakalpojumu izmantotājiem reti sastopamu iespēju — ērti un vienkārši aizpildīt aizdevuma pieteikumu, un uzreiz saņemt atbildi.

Tādējādi pat Latvijas Bankas resursu sadārdzinājuma apstākļos naudas tirgus procentu likmju kāpums nebija īpaši liels. Latvija arī Latvijai pievienošanās ES nozīmēja ārējās tirdzniecības plūsmu pieaugumu un nodrošināja iespēju izmantot ES finansējumu un brīvāku pieeju likvīdākiem finanšu tirgiem, kā arī riska prēmiju sarukumu.

nopelnīt lielu naudu

Šie faktori izraisīja procentu likmju kritumu un finanšu līdzekļu straujāku ieplūdi gan iekšzemes kredītu, gan ārvalstu investīciju veidā, tā paātrinot tautsaimniecības izaugsmi. Taču zemās procentu likmes un to veicinātais iekšzemes patēriņa un ieguldījumu kāpums ekonomiskās attīstības cikla augšupejas posmā, kad tautsaimniecība strauji attīstās, palielināja arī pieprasījuma spiedienu uz inflāciju.

Latvijas Bankas monetārās politikas lēmumi šajā laikā bija vērsti uz to, lai ierobežotu inflācijas kāpumu un veicinātu sabalansētu tautsaimniecības ilgtermiņa attīstību.

Aktualitātes Saeimas ziņas Jānis Vucāns Briselē: ES institūcijām un dalībvalstīm ciešāk jāsadarbojas strukturālo reformu ieviešanā Jānis Vucāns Briselē: ES institūcijām un dalībvalstīm ciešāk jāsadarbojas strukturālo reformu ieviešanā

Ar Latvijā par pieprasītāko kredītu valūtu bija kļuvis eiro, jo pēc lata piesaistes vienotajai Eiropas valūtai resursi latos un eiro kļuva viegli savstarpēji aizstājami.

Procentu likmes kā viens no galvenajiem monetārās politikas instrumentiem lielā mērā zaudēja iedarbību makroekonomisko tendenču koriģēšanā, jo vairāk nekā puse iekšzemes aizdevumu bija izsniegti eiro.

Latvijas Bankas refinansēšanas likme 4.

Latvijas Bankas ekonomists Foto: Shutterstock Tautsaimniecības izaugsmei paātrinoties un atalgojumam kāpjot, aug gan iedzīvotāju patēriņš, gan uzkrājumi banku kontos — tātad dzīves līmenis kopumā. Jau piekto gadu pēc kārtas mājsaimniecību noguldījumu gada pieauguma temps ir pozitīvs ,un kopš

Lai gan ECB Netika mainītas arī banku termiņnoguldījumu un lombarda kredītu procentu likmes. Vienlaikus — tā kā bankas latu likviditāti galvenokārt nodrošināja, pārdodot ārvalstu valūtu, pieprasījums pēc Latvijas Bankas aizdevumiem saruka. Bankas kompensēja obligāto rezervju prasību pieauguma dēļ radušos latu resursu pieprasījumu, konvertējot ārvalstu valūtu, tomēr visu Liekie resursi tika izvietoti galvenokārt termiņnoguldījumos Latvijas Bankā, to vidējam atlikumam daudzkārt pārsniedzot iepriekšējā gada līmeni.

kur ziemeļos var nopelnīt labu naudu

Lai ierobežotu inflācijas kāpumu un veicinātu sabalansētu tautsaimniecības ilgtermiņa attīstību, Latvijas Banka turpināja īstenot ierobežojošu monetāro politiku. Latvijas Banka divas reizes par 0. Netika mainīta arī rezervju norma, bet paplašināta obligāto rezervju bāze.