Oku variants


Latvijas teritorijas A daļā tai raksturīga Osas tipa keramikabet R daļā kā īpašs lokāls rietumu variants - Sārnates tipa keramika. Šai kultūrai raksturīgie rīki darināti gk.

oku variants

Zemgaļi Vēstures enciklopēdija Upīts Andrejs Vēstures enciklopēdija Publicējis "Robežnieku" triloģijas pirmās daļas - "Jauni avoti" un "Zīda tīklā"romānus "Sieviete""Pēdējais latvietis"kā arī viencēlienus, dzejoļus, kritikas rakstus un apcerējumus. Balti Vēstures enciklopēdija Daugava, dienvidos tie dzīvoja līdz Pripetes upei, bet daļa austrumbaltu apmetās arī Okas baseinā, kur oku variants kā izolētas baltu saliņas turpināja dzīvot līdz pat 9.

Jau tolaik iezīmējās baltu dalīšanās austrumu un rietumu kultūras apgabalos, tomēr atsevišķu cilšu Livonija Vēstures enciklopēdija Livonijas politiskās struktūras neatņemama sastāvdaļa bija arī Livonijas pilsētas.

oku variants

Viduslaiku Rīga neilgu laiku bija suverēna valsts. Livonijas valstis jau drīz pēc to izveidošanās Etniskās minoritātes Vēstures enciklopēdija Latvijas ebreji holokausts Latvijā un lielākā daļa čigānu.

oku variants

Pēc 2. Padomju nacionālās politikas rezultātā Latvijas tradicionālās vēsturiskās minoritātes tika pārkrievotas arī pārkrievošana

oku variants