Opcija apzīmē tiesības pirkt


Komercreģistra atklātība 1 Ikvienam ir tiesības iepazīties ar komercreģistra ierakstiem un komercreģistra iestādei iesniegtajiem dokumentiem. Dokumenta izraksta vai kopijas pareizība apliecināma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja vien tā saņēmējs neatsakās no šāda apliecinājuma. Izsniedzot papīra dokumenta kopiju elektroniskā formā, tā pareizību apliecina Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.

Pasaules starpbanku finansiālās telekomunikācijas apvienība, kas izveidota, lai apkalpotu banku nozares maksājumus, izmantojot standartizētu elektronisku ziņojumu formātu. Vērtspapīru tirgi tajā iesaistījās Sekundārais tirgus Secondary market tirgus, kurā investors pērk vērtspapīrus no cita investora, nevis no emisijas izplatītāja, pēc tam, kad ir notikusi sākotnējā emisija primārajā tirgū.

opcija apzīmē tiesības pirkt

Short sale Īsās pozīcijas izveidošana vērtspapīru aizņemšanās un to pārdošana ar domu, ka vēlāk tie tiks atpirkti cerams, par zemāku cenu un atdoti atpakaļ brokerim. Short-term liabilities Īstermiņa saistības saistības, kuras ir jānokārto 12 mēnešu laikā, piemēram, īstermiņa kredīts.

opcija apzīmē tiesības pirkt

Simbols Symbol attiecībā uz vērtspapīriem - burtu sistēma, kas tiek izmantota unikālai akciju vai ieguldījumu fondu identificēšanai. Slēgtais investīciju fonds Closed investment fund fonds ar noteiktu daļu skaitu, un kurš neizpērk daļas tādā veidā, kā to dara tipiski kopējo ieguldījumu fondi.

opcija apzīmē tiesības pirkt

Šādi fondi bieži vien tiek iekļauti lielāko biržu sarakstos un tiek tirgoti tāpat, kā citi vērtspapīri. Atšķirībā no tipiskiem kopējo ieguldījumu fondiem, slēgto fondu akciju cena var būt virs vai zem to tīro aktīvu vērtības.

14+ FIRST LOVE (2015) Movie HD

Standarta novirze Standard deviation statistisks rādītājs, kas atspoguļo ieguldījumu fonda vai portfeļa vēsturisko svārstīgumu. Vispārīgi runājot, rādītājs, kas atspoguļo, līdz kādam līmenim cipari svārstās ap vidējo rādītāju.

opcija apzīmē tiesības pirkt

Stock option Akciju opcijas opcijas, kuru pamatā ir kādas korporācijas parastās akcijas, un kas to turētājam dod tiesības, bet ne pienākumu, pirkt vai pārdot attiecīgās akcijas par noteiktu cenu un līdz noteiktam datumam.

Stock, Share Akcija instruments, kas apzīmē īpašnieka statusu korporācijā vai dalību pašu kapitālā, un nozīmē pretendēšanu uz samērīgu korporācijas aktīvu vai peļņas daļu.

opcija apzīmē tiesības pirkt

Stop order rīkojums pirkt vai pārdot noteiktu apjomu konkrētu vērtspapīru par noteiktu cenu the stop price. Subscription Parakstīšanās piekrišana pirkt jaunās emisijas vērtspapīrus. Swap apmaiņa ar opcija apzīmē tiesības pirkt plūsmām kādā laika periodā saskaņā ar līguma noteikumiem. Visizplatītākais veids ir procentu maksājumu apmaiņas līgumi, kur viena puse piekrīt maksāt fiksētus procentus, no otras puses pretī saņemot koriģējamas likmes.

opcija apzīmē tiesības pirkt