Partnerība ar iespējām, Austrumu partnerība


LEADER būtība — uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot par partnerība ar iespējām, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām.

partnerība ar iespējām

LEADER vīzija — ar dzīvi apmierināts cilvēks laukos, kas spēj realizēt savas ekonomiskās un sociālās vajadzības pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. LEADER pieeja dod iespēju iedzīvotājiem pašiem: noteikt vietējās attīstības prioritātes nav pretrunā ar vietējiem plānošanas dokumentiem ; iesaistīt publisko finansējumu vietējo jautājumu risināšanai; uzlabot ekonomisko aktivitāti; Vietējo rīcības grupu Partnerību pienākumi LEADER pieejas īstenošanā: izstrādāt vietējās attīstības stratēģijas, kas balstītas uz iedzīvotāju vajadzībām; noteikt vietējās attīstības prioritātes, par kurām ir panākta kopējā vienošanās; lemt par iesniegto projektu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai; meklēt jaunus risinājumus un pieejas esošajām attīstības problēmām; veicināt sadarbību starp organizācijām vietējā, valsts un starptaustiskā līmenī; veidot vietējo partnerība ar iespējām grupu VRG sadarbības tīklu.

Tuvākie notikumi.

partnerība ar iespējām