Pārdošanas iespējas pirkšana


Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi 1. Vispārējie nosacījumi 1.

Reklāmas lapa

Noteikumi ir piemērojami, ja Pircējs izvēlas, pasūta un iegādājas E-veikalā piedāvātās preces vai jebkādā citā veidā izmanto E-veikala sniegtos pakalpojumus. E-veikals ir mazumtirdzniecības interneta veikals, kas ir orientēts uz patērētājiem, kuri iegādājas preces personisko, ģimenes, mājsaimniecības vajadzībām jeb nolūkam, kas nav saistīts ar to saimniecisko vai profesionālo darbību.

E-veikalā tiek pārdotas Pārdevējam īpašumā esošas preces. Par Pircējiem šajos Noteikumos ir uzskatāmas personas, kuras iepērkas E-veikalā vai izmanto citus E-veikala pakalpojumus. Izmantot E-veikalu un tajā iepirkties ir tiesības: a rīcībspējīgām fiziskām personām, t.

Sastādot pasūtījumu Pircējs apstiprina, ka tam ir tiesības iepirkties E-veikalā, proti, tas atbilst Noteikumu 1. Kopā ar Pircēja iesniegto preču pasūtījumu šie Noteikumi kļūst par starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtu līgumu un ir abām pusēm saistošs juridisks dokuments. Līgums uzskatāms par noslēgtu, ja Pircējs sagatavo un iesniedz E-veikalā preču pasūtījumu, Noteikumos noteiktā kārtībā un termiņos veic apmaksu par to un uz Pircēja norādīto elektronisko pastu Pārdevējs nosūta apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts.

Līgums ir spēkā līdz pušu saistību izpildei, kas izriet no šī līguma. Pārdevējam konstatējot, ka Pircējam nav tiesību iegādāties pasūtītās preces, līgums par tādu preču pārdošanu uzskatāms par nenoslēgtu, preces Pircējam nav pārdodamas, bet par precēm samaksātā nauda  atmaksājama Pircējam pārdošanas iespējas pirkšana piecu darba dienu laikā no plānotās piegādes dienas. Tādā gadījumā Pārdevējam ir tiesības no Pircējam atmaksājamās summas, ieturēt preču piegādes izdevumus.

Ja Pircējs par preču piegādi nav samaksājis iepriekš, bet augstāk norādīto iemeslu dēļ preces nevar nodot Pircējam, Pircējam ir jāsamaksā Pārdevējam preču piegādāšanas izdevumi, kas ir līdzvērtīgi pārdošanas iespējas pirkšana Pārdošanas iespējas pirkšana pieciem euro. Pircējam ir arī tiesības pirms pasūtījuma piegādes uzsākšanas vienpusēji atteikties no veiktā pasūtījuma, nosūtot e-pastu Pārdevējam uz  [email protected].

Šādā gadījumā Pircēja samaksātā nauda par pasūtījuma izpildi tiek pārskaitīta 5 darba dienu laikā uz Pircēja kontu. Šādā gadījumā Pārdevējs ir tiesīgs ieturēt piegādes maksu no Pircējam atmaksājamās summas.

pārdošanas iespējas pirkšana bināro opciju stratēģija bez rādītājiem

Pircējs nav tiesīgs  iesniegt preču pasūtījumu E-veikalā, ja tas nav iepazinies ar Noteikumiem un vai tiem nepiekrīt. Tajos gadījumos, kad Pircējs nepiekrīt Noteikumiem vai noteiktai to daļai, tam nebūs iespējas pārdošanas iespējas pirkšana preces E-veikalā. Pircējam, pasūtot preces E-veikalā, uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un tiem piekrīt. Pārdevējs saglabā sev tiesības vienpusēji pārdošanas iespējas pirkšana, labot vai papildināt Noteikumus.

Pircējam, iepērkoties E-veikalā, piemērojami Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī un ir publicēti E-veikalā, tādēļ Pircējam ar Noteikumiem jaiepazīstas katrā iepirkšanās reizē.

Ja Pircējs pēc grozīto Noteikumu publicēšanas E-veikalā veic pasūtījumu, uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar jaunajiem grozījumiem un tiem piekrīt. Pārdevējs neuzņemas nekādu risku vai atbildību un ir no tās bez iebildumiem atbrīvojams, ja Pircējs daļēji vai pilnībā nav iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī tam tāda iespēja tika sniegta.

Ņemot vērā Noteikumu 1. Rodoties svarīgiem apstākļiem, Pārdevējs var uz laiku vai pavisam izbeigt E-veikala darbību, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam. Šādā gadījumā Pārdevējs 5 darba dienu laikā atgriež Pircējiem viņu samaksāto naudu par nepiegādātajiem pasūtījumiem.

Reģistrācija un personas datu apstrādāšana 2. Pircējam, kurš vēlas  izmantot E-veikalu un iegādāties tajā piedāvātās preces, pasūtījuma veikšanas brīdī, pārdošanas iespējas pirkšana jāaizpilda E-veikala sistēmā Pasūtījuma anketa. Pasūtījuma anketā ir jānorāda šādi Pircēja personiskie dati: vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, preču piegādes adrese, Latvijā reģistrēts tālruņa numurs, citi preču piegādei nepieciešamie dati.

Pārdošana internetā - kā tikt vaļā no nevajadzīgā

Juridiskās personas pilnvarotais pārstāvis vārda un uzvārda vietā pārdošanas iespējas pirkšana juridiskās personas pilnvaroto personu un savu nosaukumu.

Pircējs ir atbildīgs par to, lai Pasūtījuma anketā norādītie dati būtu precīzi, pareizi un izsmeļoši. Ja mainās Pircēja norādītie dati, tam ir nekavējoties jāinformē, nosūtot e-pastu uz adresi: [email protected]. Pārdevējs nekādā gadījumā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Pircējam un vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus un vai neprecīzus personas datus, vai tos nav aktualizējis.

Pircēja personas dati netiks apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos.

 • Peļņa no tirdzniecības internetā
 • Kā pārdot tiešsaistes radošo pieturu ▷ 🥇
 • Triki par binārām opcijām
 • Augstākā līmeņa vadītāju iespēja

Preču cenas, apmaksāšanas kārtība un termiņi 3. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā E-veikalā pasūtījuma iesniegšanas brīdī. Preces cena neietver Preces piegādes izmaksas, kas maksājamas papildus atkarībā no izvēlētā piegādes veida un piegādājamo Preču apmēra. Pircējs norēķinās par preci, apmaksājot Pārdevēja nosūtīto rēķinu.

Rēķins sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta. Rēķins tiek nosūtīts uz Pasūtītjumā norādīto e-pasta adresi. Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta pēc naudas saņemšanas Pārdevēja bankas kontā. Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nepaziņojot Pircējam, anulēt tā pasūtījumu, ja Pircējs nesamaksā par precēm 2 divu darba dienu laikā no pasūtījuma iesniegšanas brīža. Preču komplektēšana un piegādāšana 4. E-veikala tirdzniecība veicama un preces piegādājamas, izmantojot OMNIVA pakomātu vai kurjera pakalpojumus Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, bet piegāde citur pasaulē notiek, izmantojot pasta pakalpojumus.

Preču piegādes maksājums var būt gan fiksēts, gan atkarīgs no Pircēja pasūtīto preču daudzuma.

pārdošanas iespējas pirkšana kā es nonācu binārā opcijās

Pārdevējs pieliks visas pūles, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnā apmērā, taču nevar piešķirt un nepiešķir jebkādas garantijas. Ja pasūtījuma komplektēšanas brīdī nav pasūtīto preču atlikuma vai preces pietiekamā daudzumā, Pārdevējs saglabā tiesības nepiegādāt preces, piegādāt mazāku preču daudzumu. Ja Pircējs par precēm ir samaksājis, Nauda par Pārdošanas iespējas pirkšana apmaksātām un Pārdevēja nepiegādātām precēm, atmaksājama uz Pircēja kontu ne vēlāk kā 5  piecu darba dienu laikā no Pasūtījuma piegādes.

Pircēja pasūtītās preces piegādājamas uz Pircēja Pasūtījumā norādīto adresi. Pircējs pārdošanas iespējas pirkšana preces pieņemt pats vai, veicot pasūtījumu, papildus informācijas sadaļā norādīt personu, kura ir tiesīga Pircēja vārdā saņemt pasūtījumu attiecībā uz Pircēju — juridisko personu — šī prasība ir izpildāma obligāti. Gadījumā, kā nopelnīt naudu internetā sarežģīts variants reģistrācijas Pircējs izmanto piegādes veidu ar kurjeru un E-veikala pasūtījumā norādītajā piegādes adresē Pircējs vai tā E-veikala Pasūtījumā norādītā persona - saņēmējs nav atrodama, Pārdevējam ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē esošai pilngadīgai personai, bet Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošam subjektam.

Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai Pircēja norādīts saņēmējs nav atrodams u. Visos gadījumos Pārdevējs atbrīvojams no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ pārdošanas iespējas pirkšana no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

 • Binārās opcijas nav depozīta bonuss reģistrācijai
 • Krippu pirkšanas-pārdošanas noteikumi e-veikalā.
 • Neo kurss
 • Nopelnīt bitcoīnus ir likumīgi

Tajos gadījumos, kad preču saņemšanas laikā Pircējs ir pamanījis, ka sūtījumā nav atbilstošā preču daudzuma vai piegādātās preces neatbilst tā pasūtītajām precēm un tas nav norādīts rēķinā, pavadzīmē, preču pavaddokumentā vai citā sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentā, Pircējam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs.

Preču kvalitātes garantija un lietošanas derīguma termiņš 5. Visu E-veikalā pārdodamo preču īpašības vispārēji ir norādītas  pie katras preces esošajā preces aprakstā vai papildus iegūstama pārdošanas iespējas pirkšana lapas www. Pārdevējs neatbild par to, ka E-veikalā esošās preces pēc savas krāsas, formas vai citiem parametriem var neatbilst reālajam preču izmēram, formai un krāsai, Pircēja izmantojamo ekrānu monitoru īpašību vai citu tehnisko iemeslu dēļ, kā arī ņemot vērā saprātīgi iespējamās attēlā neatbilstības.

pārdošanas iespējas pirkšana naudas pelnīšanas metodes interneta pārskatos

Pārdevējs apņemas pārdot Pircējam preces tā, lai tam tiktu sniegta reāla iespēja preces izmantot līdz to derīguma termiņa beigām. Atteikuma tiesības.

Preču maiņa un atgriešana 6. Pircējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties  no E-veikalā noslēgtā preču pirkšanas- pārdošanas līguma, par to paziņojot Pārdevējam rakstiski ne vēlāk kā 14 četrpadsmit kalendāro dienu laikā no preces piegādes dienas.

Kā pārdot tiešsaistē

Iesniedzot rakstisku paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu,  Pircējam ir ne vēlāk kā 14 četrpadsmit kalendāro dienu laikā pēc tam, kad ir nosūtīts paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu, pārdošanas iespējas pirkšana prece atbilstoši 6.

Noteikumu 6.

 1. Es ceru, ka šī palīdzība Atbilde 2: Rakstīšana vienmēr ir rentabla, jo jūs varat uzvarēt 4 no 5 rezultātiem.
 2. risinājums preču un pakalpojumu pārdošanai internetā
 3. Pagrīdes miljonāru binārās iespējas
 4. Citas vietnes, kuras pārdod internetā Reklāmu vietnes Pirmais risinājums pārdot internetā ka es ieteiktu, ka tas esmu es reklāmas vietnes, ar kuru palīdzību jūs varat bez maksas publicēt reklāmas un pārdot bez komisijas maksas par gala cenu.
 5. Kā sagatavoties uzņēmuma pārdošanai Sava biznesa pārdošana būtībā ne ar ko neatšķiras, piemēram, no sava dzīvokļa pārdošanas.

Pircējs patērētājs nevar izmantot Noteikumu 6. Pircējs patērētājs ir tiesīgs pieteikt Pārdevējam prasījumu par Līguma noteikumiem pārdošanas iespējas pirkšana preci atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam un izmantot minētajā likumā noteiktās tiesības likumā noteiktajā kārtībā.

Tiešā pārdošana

Līguma noteikumiem neatbilstošo preci vai preci, attiecībā uz kuru izmantotas atteikuma tiesības, Pircējs nosūta pa pastu vai bez maksas nodod Pārdevēja noliktavā Nākotnes iela 1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV, pirms tam vienojoties ar Pārdevēju pa e-pastu  [email protected] par konkrētu preču atgriešanas un pieņemšanas laiku.

Izmaksas, kas saistītas ar preces atgriešanu, sedz Pircējs. Atgriežot Pārdošanas iespējas pirkšana iegādātās preces, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt Pircējam aizpildīt Pārdevēja iesniegtu preču atgriešanas formu. Atgriežamām kvalitatīvām precēm, attiecībā uz kurām tiek izmantotas atteikuma tiesības, ir jābūt nesabojātām, tās nedrīkst būt zaudējušas preču pārdošanas izskatu nav bijis atvērts un bojāts iepakojums u.

Precēm ātra un vienkārša naudas pelnīšana jābūt atgrieztām oriģinālā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs tās saņēma, obligāti ir jāiesniedz preču iegādes dokumenti. Ja preces nav pilnā komplektācijā, ir sabojātas, nekārtīgas vai nav atbilstoši iepakotas, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preces un neatgriezt Pircējam par precēm samaksāto naudu.

Pērc... vai pārdod!

Par precēm, attiecībā uz kurām Pircējs izmantojis atteikuma tiesības, samaksātā nauda bez piegādes izdevumiem atmaksājama uz Pircēja kontu ne vēlāk kā 14 četrpadsmit dienu laikā no Pircēja paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas un dienas, kad saņemta atgrieztā prece.

Informācijas apmaiņa Pārdevējs visus paziņojumus sūta un citādi kontaktējas ar Pircēju, izmantojot Pircēja Pasūtījuma formā norādīto elektroniskā pasta adresi vai telefonu. Beigu nosacījumi un strīdus risināšana 8. Šie Noteikumi ir sagatavoti vadoties pēc Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Attiecībām, kuras ir izveidojušās uz šo Noteikumu pamata, piemērojamas Latvijas Pārdošanas pārdošanas iespējas pirkšana pirkšana tiesību normas.

Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei zaudējumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Jebkurš strīds, kas rodas starp Pircēju un Pārdevēju, risināms pārrunu ceļā, strīda pusēm cenšoties panākt vienošanos.

pārdošanas vai pirkšanas iespējas

Ja strīdu starp Pircēju patērētāju un Pārdevēju nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, Pircējs patērētājs iesniedz Pārdevējam rakstveida iesniegumu elektroniski iesniegtam iesniegumam nav nepieciešams parakstskurā norāda: 1 savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju; 2 iesnieguma iesniegšanas datumu; 3 strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu. Iesniegumam pievieno darījumu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citus iesniegumu pamatojošus dokumentus ja iespējams.

Pārdevējs 15 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas sniedz Pircējam patērētājam rakstveida atbildi uz iesniegumu un informē par iespējamo prasījuma izpildes veidu vai strīda risinājumu. Ja objektīvu iemeslu pārdošanas iespējas pirkšana iepriekš minētajā termiņā nav iespējams sniegt atbildi uz patērētāja iesniegumu, Pārdevējs nekavējoties rakstveidā informē par to patērētāju, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šāda pagarinājuma nepieciešamību.

Ja Pārdevējs uzskata, ka Pircēja prasījums nav pamatots, vai ir gatavs piedāvāt patērētājam citu strīda risinājumu, tas rakstveidā par to informē patērētāju Noteikumu 8. Pārdevējam ir pienākums pamatot patērētāja prasījuma atteikumu. Ja Pircēju apmierina Pārdevēja piedāvātais risinājums, strīds uzskatāms par atrisinātu. Ja Pārdevējs nesniedz atbildi uz Pircēja iesniegumu Noteikumu 8.