Reālas iespējas finanšu lēmumu pieņemšanas sistēmā


Ministru kabineta sēdes Ministru kabinets ir koleģiāla institūcija, kas pieņem politiskus lēmumus gala variantā. Ja kādā no posmiem netiek panākta vienošanās par projekta redakciju, ir skaidri definēta reālas iespējas finanšu lēmumu pieņemšanas sistēmā virzības gaita gan saskaņošanas, gan nesaskaņošanas gadījumos.

Ministrija sagatavo tiesību akta projektu un iesniedz to Valsts kancelejā elektroniski Dokumentu aprites un uzdevumu kontroles sistēmā jeb DAUKS izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

Lēmumu pieņemšana

Valsts sekretāru sanāksme izsludina jauno projektu ministriju un NVO atzinumu sniegšanai. Ministrijas un NVO noteiktā termiņā parasti 10 darba dienu laikā sniedz savus priekšlikumus vai iebildumus atbildīgajai ministrijai. Atbildīgā ministrija organizē saskaņošanu atbilstoši Ministru kabineta Ja tiesību akts saskaņots bez iebildumiem, tad Ministru kabinets izskata un atbalsta dokumentu.

Ja dokuments nav saskaņots, Valsts sekretāru sanāksme vienojas par dokumentu administratīvā līmenī. Ministru kabineta komiteja vienojas par projektu politiskā līmenī.

52010DC0284

Ministru kabinets politiķi pieņem un atbalsta dokumentu. Šajā posmā Ministru kabineta kompetences jautājumi ir pieņemti likumprojekti, Satversmes Likumprojekti un Satversmes NVO vinila opciju tirdzniecība šajā posmā: Ja NVO tiek uzaicināta piedalīties darba grupā vai arī NVO konstatē, ka tiek veidota darba grupa dokumenta projekta izstrādei un pati piesakās, tad iespējams nodrošināt līdzdalību un pilnā mērā sekot līdzi projekta attīstībai saņemt informācijupiedalīties tā apspriešanā, kā arī noskaidrot, vai būs iespējams un kādā veidā varēs līdzdarboties darba grupā.

reālas iespējas finanšu lēmumu pieņemšanas sistēmā

Jo agrīnākā dokumenta projekta izstrādes stadijā NVO iesaistās, jo labāk. Lielāko daļu izstrādes procesā esošo politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu institūcijas vēl pirms dokumenta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē publicē to tīmekļa vietnēs.

NVO var iesniegt priekšlikumus, atzinumu par tiesību akta projektu jebkurā posmā. Kad tiesību akts tiek iekļauts izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē, atzinumi ir jāsūta atbildīgajām ministrijām. To var veikt, sekojot līdzi tiesību akta virzībai ministrijā.

Kad tiesību akts tiek skatīts  Valsts sekretāru sanāksmē ,  Ministru kabineta komitejas  vai  Ministru kabineta sēdēatzinumus vēlams sūtīt gan uz atbildīgo ministriju, gan vēl papildus uz Valsts kanceleju to, kad attiecīgais jautājums tiek skatīts minētajās sēdēs, var uzzināt Ministru kabineta mājas lapā sēžu darba kārtībās.

reālas iespējas finanšu lēmumu pieņemšanas sistēmā

NVO sabiedrībā aizsāk diskusijas ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību par izskatāmo dokumentu, un tādējādi var iegūt papildu iespēju un panākt vēlamās izmaiņas kuras netika ņemtas vērā, iesniedzot priekšlikumus ministrijās. Ieteicamais laiks — pirms jautājuma skatīšanas Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta sēdē, Ministru kabineta komitejas sēdē — vai arī laikā, kad likumprojekts nosūtīts tālākai virzībai uz Saeimu.

NVO ir svarīgi izmantot iespēju piedalīties Valsts sekretāru sanāksmē un Ministru kabineta komitejas sēdē un publiski izteikt savu viedokli Informācija par pieteikšanās iespējām.

Rosināt normatīvā dokumenta projekta apspriešanu Memoranda padomes sēdē.

  1. Eiropas Komisija savā
  2. EUR-Lex - DC - LV
  3. Lēmumu pieņemšana | Ministru kabinets
  4. Но это было лишь влечение тела; он не пренебрегал им, но теперь этого было недостаточно.
  5. Iespējas kā taktika
  6. Ienākumi internetā ar minimālu izņemšanu
  7. Солнце опустилось к краю холмов.
  8. На краткий миг далекие вершины охватило золотое пламя.

Paust savu viedokli par tiem normatīvajiem dokumentiem, kas nosūtīti saskaņošanai ar Memoranda padomi. Normatīvo aktu aprite  SAEIMĀ Saeimā likumprojekts tiek iesniegts pēc Ministru kabineta sēdes vai var būt arī deputātu iniciēts, kā arī citos gadījumos, kas minēti Saeimas kārtības ruļļa Saeimas prezidijs ziņo Saeimai, kas lemj par likumprojekta nodošanu komisijām.

reālas iespējas finanšu lēmumu pieņemšanas sistēmā

Saeimas atbildīgā komisija tehniski apstrādā tekstu 1. Pirmajā lasījumā deputāti balso konceptuāli un nodod projektu komisijām.

Starplaikā atbildīgā komisija pieņem priekšlikumus grozījumiem. Otrajā lasījumā deputāti balso par konkrētu pantu redakcijām.

reālas iespējas finanšu lēmumu pieņemšanas sistēmā

Trešajā lasījumā notiek likuma pieņemšana. NVO iespējas šajā posmā: Ja normatīvais akts ir nodots tālākai izskatīšanai Saeimā, tad NVO priekšlikumi būtu atkārtoti jāiesniedz Saeimas atbildīgajām komisijām, jāmēģina personīgi tikties ar deputātiem, lai izskaidrotu savu viedokli.

reālas iespējas finanšu lēmumu pieņemšanas sistēmā

Ja NVO ir spēcīgi sadarbības partneri un finansiālās iespējas, tās var izmantot lobēšanu - informācijas sniegšana lēmumu pieņēmējiem, lai ietekmētu viedokļus un mudinātu pieņemt tādu lēmumu, kas izdevīgs lobētājam. Likums stājas spēkā 14 dienas pēc izsludināšanas, ja nav noteikts cits termiņš.

reālas iespējas finanšu lēmumu pieņemšanas sistēmā

Prezidentam ir tiesības lūgt atkārtoti caurskatīt likumprojektu. NVO iespējas šajā posmā: Vērsties tieši pie Valsts reālas iespējas finanšu lēmumu pieņemšanas sistēmā ar lūgumu uzklausīt NVO viedokli, lai ietekmētu normatīvā akta projekta izsludināšanu, ierosinātu pārstrādāt, papildināt vai grozīt.