Sievietes tirdzniecībā. Vēl šajā tēmā


  • Cilvēktirdzniecība var skart jebkuru. Riski jāvērtē kritiski - LV portāls
  • Tā nodrošina iespējas arī nākotnē saņemt vienlīdzīgus pabalstus un pensiju.
  • Nodarbinātība un darba samaksa | Centrālā statistikas pārvalde

Definīcija[ labot šo sadaļu labot pirmkodu ] Latvijā pārņemta Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas ANO pret transnacionālo organizēto noziedzību Protokolā par cilvēku tirdzniecības, jo sevišķi tirdzniecības ar sievietēm un bērniem, novēršanu, apkarošanu un sodīšanu par to saukts arī par Palermo protokolu ietvertā definīcija: Cilvēku tirdzniecība ir ekspluatācijas nolūkā izdarīta personu savervēšana, pārvadāšana, nodošana, slēpšana, izmitināšana vai saņemšana, lietojot vardarbību vai draudus, vai aizvešanu ar viltu sievietes tirdzniecībā izmantojot personas atkarību no vainīgā vai tās ievainojamības vai bezpalīdzības stāvokli, vai arī dodot vai saņemot materiāla vai citāda rakstura labumus, lai panāktu tās personas piekrišanu tirdzniecībai, no kuras ir atkarīgs cietušais.

Sievietes tirdzniecībā vervēšana, pārvadāšana, nodošana, slēpšana, izmitināšana vai saņemšana ekspluatācijas nolūkā atzīstama par cilvēku tirdzniecību arī tādā gadījumā, ja tā nav saistīta ar iepriekš minēto līdzekļu izmantošanu. Pie seksuālās ekspluatācijas pieskaitāma arī pornogrāfija un eskorta pakalpojumi.

Latvijas vēstnieks Kanādā Kārlis Eihenbaums sveic Latvijas Republikas 102. gadadienā

Piespiedu darbs[ labot šo sadaļu labot pirmkodu ] Piespiedu darbu no darba tiesisko attiecību strīdiem atšķir vardarbība vai vardarbības piedraudējums sievietes tirdzniecībā, kas tiek nodarbināta — piespiedu darba gadījumā persona tiek spiesta veikt darbu vai sniegt pakalpojumus pret savu gribu, lietojot vardarbību, draudus, viltus, kā arī izmantojot personas atkarību no darba devēja vai bezpalīdzības stāvokli. Fiktīvās laulības upuris, visbiežāk sieviete, noslēdz laulību ar trešās valsts pilsoni vai nu labprātīgi piekrītot darījumam, vai nu tiekot maldinātas un pēc laulības noslēgšanas atņemot dokumentus, liedz izceļot no valsts, kā arī ierobežojot jebkādu pārvietošanās brīvību.

Noslēgto fiktīvo laulību skaita ziņā dominē Īrija un Lielbritānija.

sievietes tirdzniecībā kādi cilvēki pelna lielu naudu

Visbiežāk vervēšana norisinās interneta vidē. Tāpat orgānus var sievietes tirdzniecībā bez personas sievietes tirdzniecībā, piemēram, ārstējot no kādas traumas vai slimības, vai sazāļojot vai citādi novedot personu līdz tādam bezpalīdzības stāvoklim, kas liedz izteikt savu gribu. Visbiežāk no orgānu piespiedu izņemšanas cieš migranti, bezpajumtnieki un personas ar zemu izglītības līmeni.

sievietes tirdzniecībā no kurienes rodas peļņa binārajās opcijās

Bērnu komerciāla seksuāla izmantošana var izpausties dažādos veidos, ieskaitot bērna piespiešanu nodarboties ar prostitūciju vai cita veida seksuālām darbībām vai bērnu pornogrāfiju. Bērnu ekspluatācijā var būt iesaistīts arī piespiedu darbs vai pakalpojumi, verdzība vai verdzībai līdzīgas darbības, kalpība, orgānu izņemšana, nelikumīga starptautiska adopcija, cilvēku tirdzniecība priekšlaicīgai laulībai, vervēšana par bērnu karavīriem, izmantošanai ubagošanā u.

sievietes tirdzniecībā bināro iespēju, kā izņemt naudu video