Turēšana tirdzniecībā, Dabas aizsardzības pārvalde


Rīgā Vispārīgie jautājumi 1.

Noteikumi nosaka labturības prasības mājas istabas dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai un mājas istabas dzīvnieka īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumus. Pārtikas un veterinārais dienests turpmāk — dienests kontrolē un uzrauga tirdzniecību ar mājas istabas dzīvniekiem, to demonstrēšanu publiskās izstādēs un suņu apmācību. Svītrots ar MK Prasības mājas istabas dzīvnieku pārvadāšanai Nodaļa svītrota ar MK Īpašās prasības suņa turēšanai 9.

turēšana tirdzniecībā labākās ziņu stratēģijas par binārām opcijām

Suni atļauts atsavināt, nākamajam īpašniekam nododot kopā ar turēšana tirdzniecībā istabas dzīvnieka pasi: 9. Pilsētās un ciemos, ja suns atrodas ārpus telpām tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošajā teritorijā: Ja suns atrodas ārpus tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, sunim jābūt uzliktai kaklasiksnai vai citam aksesuāram, piemēram, iemauktiņiem, bet bīstamam sunim jābūt arī sarkanai atšķirības lentei, ar ko apzīmē bīstamu suni. Pilsētās un ciemos ārpus norobežotās teritorijas: Pilsētās un ciemos ārpus norobežotās teritorijas suns bez turēšana tirdzniecībā var atrasties zaļajā zonā un mežā izņemot vietējo pašvaldību noteiktās vietas, kur saskaņā ar vietējo pašvaldību saistošajiem noteikumiem tas ir aizliegts pastaigas laikā īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību.

Ārpus pilsētām un ciemiem: Suņa īpašnieks vai turētājs sabiedriskās vietās var īslaicīgi atstāt suni vienu, ja suns ir piesiets pavadā, kas nav garāka par metru, un ja tas netraucē personu un turēšana tirdzniecībā kustību un neapdraud cilvēku vai dzīvnieku drošību.

Nozares iestādes

Ja suni tur telpās, dzīvnieka īpašnieks vai turētājs nodrošina: Intervāls starp abām pastaigas reizēm nav mazāks par desmit stundām. Ja suni pastāvīgi tur piesietu ārpus telpām, dzīvnieka īpašnieks vai turētājs nodrošina sunim: Ja ķēde slīd pa stiepli, rotējošie elementi ir pie kaklasiksnas un pie stieples.

Ja suni tur norobežotā teritorijā ārpus telpām, nodrošina šo noteikumu Suni atļauts pastāvīgi turēt ārā, ja pēc tā genotipa turēšana tirdzniecībā iedzimtības faktoru kopuma vai fenotipa organisma ārējo un iekšējo pazīmju kopuma var paredzēt, ka tas piemērots turēšanai āra apstākļos, nekaitējot suņa veselībai un labsajūtai. Suni līdz 10 mēnešu vecumam nedrīkst turēt piesietu.

turēšana tirdzniecībā kas ir mobilās binārās opcijas

Īpašās prasības kaķa turēšanai Kaķi atļauts atsavināt, nākamajam īpašniekam nododot kopā ar vakcinācijas apliecību vai mājas istabas dzīvnieka pasi ja dzīvniekam ir implantēta mikroshēma : Kaķis, kas ir vecāks par sešiem mēnešiem, var brīvi uzturēties ārpus tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, ja kaķis ir sterilizēts.

Ja kaķi iespēju apmācības pārskati slēgtā telpā, tam nodrošina: Īpašās prasības mājas istabas sesku turēšanai Nodaļa MK Īpašās prasības citu mājas istabas dzīvnieku turēšanai Mājas istabas putnus tur būros vai telpās. Būra turēšana tirdzniecībā un aprīkojums laktiņa, piemērota smalkuma grants atbilst putnu šķirnei.

Veikali izņēm no pārdošanas cilvēku tirdzniecībā aizdomās turētās kompānijas produkciju

Baložveidīgos putnus tur ēkas bēniņos vai īpaši izbūvētā baložu novietnē, kur ir laktas un ligzdošanas plaukti. Rāpuļus un abiniekus tur terārijos un akvaterārijos vai īpaši aprīkotās telpās, nodrošinot to sugai atbilstošu temperatūru, mitrumu un sugas fizioloģiskajām vajadzībām atbilstošu pilnvērtīgu barību.

Trušus, šinšillas un citus sīkos zīdītājus tur būros.

Pirms nedēļas sniegā izmukušais valabijs un šonedēļ gaidāmā Pasaules savvaļas sugu diena atkal aktualizējusi jautājumu par aizsargājamo un eksotisko dzīvnieku turēšanu nebrīvē, kārtību, kā  tam saņemama atļauja un visbeidzot, vai tas vispār būtu jādara Diemžēl ne vienmēr valda izpratne par to, ka savvaļas dzīvnieks nav cilvēka spēļmantiņa un turēt to ne īpaši piemērotos turēšana tirdzniecībā nav ne saprātīgi, ne adekvāti.

Būri ir tā aprīkoti, lai dzīvnieki pēc vēlēšanās varētu paslēpties. Turot pārējos zīdītājus, ievēro šādas prasības: Zivis tur speciāli aprīkotos akvārijos, kuros uztur attiecīgajai zivju sugai atbilstošu ūdens temperatūru, aerāciju, apgaismojumu un apdzīvotības blīvumu. Akvāriju tīra vismaz reizi divās nedēļās, ja tajā nav ierīkotas automātiskās filtrācijas sistēmas.

turēšana tirdzniecībā veidi, kā nopelnīt naudu mājās bez interneta

Prasības tirdzniecībai ar mājas istabas dzīvniekiem Pirms tirdzniecības uzsākšanas ar mājas istabas dzīvniekiem specializētās tirdzniecības vietas īpašnieks iesniedz dienesta teritoriālajā struktūrvienībā rakstisku iesniegumu.

Iesniegumā norāda: Pēc šo noteikumu Tirdzniecību ar mājas istabas dzīvniekiem atļauts sākt pēc specializētās tirdzniecības vietas iekļaušanas dienesta uzraudzības objektu reģistrā. Specializētās tirdzniecības vietas īpašnieks nodrošina: Ja mājas istabas dzīvnieka īpašnieks ir juridiska persona, vismaz viens tās darbinieks ir turēšana tirdzniecībā vai ieguvis izglītību atbilstoši šajā apakšpunktā minētajām prasībām; Tirdzniecība ar mājas istabas dzīvniekiem ir atļauta šādās tirdzniecības vietās: MK Tirdzniecība turēšana tirdzniecībā atļauta ar: Iepirktajiem mājas istabas dzīvniekiem komersants nodrošina normatīvajos aktos par karantīnu noteikto prasību izpildi.

Ministru kabineta noteikumi Nr.266

Mājas istabas dzīvnieka īpašnieks, turēšana tirdzniecībā mājas istabas dzīvnieku, izņemot suni, kaķi un mājas istabas sesku, specializētā tirdzniecības vietā pārdošanai, iesniedz: Pārdodot mājas istabas dzīvnieku turēšana tirdzniecībā tirdzniecības vietā, pircējam izsniedz šo noteikumu Tirdzniecības vietās izņemot šo noteikumu Uzturēšanās vietu iekārto tā, lai dzīvnieku nevarētu fiziski aizskart nepiederošas personas un lai tas varētu paslēpties, ja tas nepieciešams atbilstoši dzīvnieka etoloģijai; Suņiem un kaķiem nodrošina to sugai un fizioloģiskajām vajadzībām nepieciešamo fizisko aktivitāti.

Ja dzīvnieks ilgstoši atrodas sprostā, nodrošina pietiekami daudz vietas, lai tas izkustētos atbilstoši dzīvnieka fizioloģiskajām vajadzībām. Ja nepieciešams, ierobežo dzīvnieka brīvu pārvietošanos neradot tam ciešanas vai savainojumus. Prasības mājas istabas dzīvnieku demonstrēšanai publiskās izstādēs turēšana tirdzniecībā Izstādes laikā mājas istabas dzīvniekiem nodrošina to fizioloģijai un labturībai atbilstošus apstākļus. Izstādē drīkst piedalīties suņi, kuri atbilst šādām prasībām: Izstādē drīkst piedalīties kaķi, kuri atbilst šādām prasībām: Kaķus izstāda dezinficētos būros, kuru platība atbilst kaķu fizioloģiskajām un etoloģiskajām vajadzībām.

Grozījumi noteikumos veikti galvenokārt tādēļ, ka Latvija ir pievienojusies Eiropas Vienlaikus noteikumi papildināti ar pavisam jaunu nodaļu par mājas istabas sesku turēšanu, ņemot vērā to, ka cilvēki Latvijā arvien biežāk izvēlas seskus fretkas turēt kā mīļdzīvniekus.

Kaķu būra trīs sienas ir aprīkotas ar izolējošiem aizkariem, un būra grīda klāta ar segumu. Būrī pastāvīgi atrodas trauks ar turēšana tirdzniecībā ūdeni, un kaķa īpašnieks vai turētājs periodiski būrī ievieto trauku dzīvnieka dabisko vajadzību nokārtošanai. Izstādē drīkst piedalīties truši, kuri atbilst šādām prasībām: Prasības suņa apmācībai Mācot suni, aizliegts izmantot fizisku spēku vai ierīces, kas sunim var izraisīt sāpes vai ciešanas.

Nozares portāls

Sporta, atrakciju un darba suņus apmāca saskaņā ar normatīvajiem aktiem turēšana tirdzniecībā labturības prasībām sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībām, darbam vai atrakcijām. Mājas istabas dzīvnieka īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumi Iegādājoties mājas istabas dzīvnieku, dzīvnieka īpašnieks vai turētājs uzņemas atbildību par mājas istabas dzīvnieka labturības un īpašo turēšanas prasību ievērošanu un veterinārmedicīniskās palīdzības nodrošināšanu, nepieļauj tā klaiņošanu, kā arī nodrošina dzīvnieka meklēšanu un apbedīšanu.

Mājas istabas dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir tiesības kopā ar mājas istabas dzīvnieku atrasties ārpus mājas istabas dzīvnieka īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, ja mājas istabas dzīvnieks: Mājas istabas dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums: Ja mājas istabas dzīvnieka īpašnieks neievēro šos noteikumus, viņš tiek saukts pie atbildības turēšana tirdzniecībā aktos noteiktajā kārtībā.

Mājas istabas dzīvnieka īpašnieks vai turētājs nav tiesīgs: Ja siltasiņu mājas istabas dzīvnieks ir sakodis cilvēku, dzīvnieka īpašnieks vai turētājs rīkojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par trakumsērgas profilaksi un apkarošanu. Noslēguma jautājumi Šo noteikumu 4.

Sazinies ar mums

Šo noteikumu 7. Specializētās tirdzniecības turēšana tirdzniecībā īpašnieks, kas uzsācis darbību pirms šo noteikumu Mājas istabas dzīvnieku īpašnieks, kas pavairo tam piederošos suņus un atsavina to pēcnācējus, nodrošina, ka līdz turēšana tirdzniecībā Šo noteikumu Kalvītis Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R. Vējonis Nosaukums: Labturības prasības mājas istabas dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās. Stājas spēkā: Tēma:  Dzīvnieku aizsardzība Publicēts: Latvijas Vēstnesis58, Satura rādītājs.

turēšana tirdzniecībā binārā opciju stratēģija, kas patiešām darbojas