Viedoklis par ienākumiem internetā, Digitālā nodokļa ienākumus? Paldies, vēl ne!


Aktualitātes Saeimas ziņas Noteiks minimālo ienākumu sliekšņus Noteiks minimālo ienākumu sliekšņus Drukāt Drukāt bez attēliem Saeima otrdien, Tie definē minimālo ienākumu sliekšņus, noteic to zemākos apmērus un pārskatīšanas biežumu.

viedoklis par ienākumiem internetā

Likuma grozījumi saistīti ar nākamā gada valsts budžetu. Grozījumi noteic, ka minimālo ienākumu apmērs ir atsevišķai personai vai vienas personas mājsaimniecībā dzīvojošai personai sniegtā atbalsta apmērs sociālās aizsardzības jomā.

Apmērus noteiks attiecīgajos sociālos pakalpojumus reglamentējošajos normatīvajos aktos, paredzot šo sliekšņu piemērošanas kritērijus, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

Ja internetā pelna naudu, jāreģistrējas VID Stājas spēkā FOTO: Freepik Ja tīmekļvietnē ir iespējams pasūtīt, rezervēt, veikt apmaksu par preci vai pakalpojumu, vietne jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā kā struktūrvienība.

Noteikts, ka minimālo ienākumu slieksnis nedrīkstēs būt zemāks par eiro. Tie ir iespējami zemākie ienākumi, pie kura iedzīvotājiem ir sniedzams atbalsts no publiskiem resursiem, teikts grozījumu anotācijā. Minimālo ienākumu sliekšņus pārskatīs vienlaikus ne retāk kā reizi trijos gados.

viedoklis par ienākumiem internetā

Labklājības ministrija norādījusi, ka minimālo ienākumu sliekšņu viedoklis par ienākumiem internetā pozitīvi ietekmēs vairāk nekā tūkstošus iedzīvotāju ar zemiem un ļoti zemiem ienākumiem. Garantētais minimālais ienākums pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā no nākamā gada būs eiro, katrai nākamajai personai mājsaimniecībā — 76 eiro mēnesī.

Savukārt trūcīgas mājsaimniecības minimālo ienākumu apmērs pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā plānots eiro, bet katrai nākamajai personai mājsaimniecībā — eiro mēnesī.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts personām, kas sasniegušas pensijas vecumu, bet kurām nav tiesību uz vecuma pensiju, kā arī personām ar invaliditāti plānots eiro apmērā, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības — eiro apmērā.

Savukārt personām ar 1. Nestrādājošām personām ar 1.

viedoklis par ienākumiem internetā

Minimālās vecuma pensijas un invaliditātes pensijas bāze paredzēta eiro, bet personām nodrošināta iespēja invaliditāti kopš bērnības — eiro apmērā.

Minimālo vecuma pensiju noteiks par katru apdrošināšanas stāža gadu, piemērojot vecuma pensijas aprēķina bāzei koeficientu 1,1. Par katru nākamo gadu, kas pārsniedz vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo apdrošināšanas stāžu, apmēru palielinās par diviem procentiem no minimālās vecuma pensijas aprēķina bāzes.

viedoklis par ienākumiem internetā

Apgādnieka zaudējuma gadījumā bērniem līdz septiņu gadu sasniegšanai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts un viedoklis par ienākumiem internetā pensija plānota eiro, bet bērniem no septiņu gadu vecuma — eiro apmērā. Tāpat plānots, ka apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā vai bezdarbnieka pabalsta saņēmēja nāves gadījumā apbedīšanas pabalsts būs valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta eiro trīskāršā apmērā - eiro.

Grozījumi paredz, ka minimālo ienākumu sliekšņu apmērus noteiks, piemēros un summas izmaksās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un pašvaldību sociālie dienesti.

viedoklis par ienākumiem internetā

Izmaiņas rosinātas, lai noteiktu metodoloģiski pamatotu un sociālekonomiskajai realitātei atbilstošu minimālo ienākumu apjoma paaugstināšanu personām ar zemiem un ļoti zemiem ienākumiem nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai valstī, teikts grozījumu anotācijā. Izmaiņas veiktas, ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumus par nepieciešamību regulāri vērtēt iedzīvotājiem sniegtās sociālās palīdzības apmēra pietiekamību, lai garantētu, ka trūcīgām personām tiek nodrošināta tām nepieciešamā jaunas naudas pelnīšanas metodes internetā. Izmaiņas stāsies spēkā

viedoklis par ienākumiem internetā