Visiem pieejamu ienākumu internetā


Obligāti iesniedzamā gada ienākumu deklarācija | Valsts ieņēmumu dienests

Kā nopirkt auto droši Kam obligāti ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija? Gada ienākumu deklarācija par Gada ienākumu deklarācijā tiek iekļauti visi gada laikā gūtie ienākumi un izdevumi, un, ņemot vērā piemērotās visiem pieejamu ienākumu internetā likmes lielumu, neapliekamo minimumu, atvieglojumus, attaisnotos izdevumus u.

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, Visiem pieejamu ienākumu internetā EDS automātiski aprēķina atbilstošo nodokļu likmi un gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru, ņemot vērā faktiski gūtos ienākumus un galvenajā ienākumu gūšanas vietā piemēroto VID prognozēto neapliekamo minimumu gada laikā.

Gadījumos, kad ienākumi ir mainīgi un tie atšķiras no iepriekšējā gada ienākumiem, var rasties situācija, kad  gada laikā ir piemērots lielāks VID prognozētais neapliekamais minimums vai zemāka IIN likme nekā aprēķinot nodokli visa gada kopējam faktiski saņemtajam ienākumam.

“PAR!” RĪCĪBAS PROGRAMMA

Tādos gadījumos veidojas nodokļa starpība, kas ir jāsamaksā. Nodokļa starpība var veidoties, ja gada laikā tikusi piemērota zemākā IIN likme. Ja neesi drošs, ka digitālās iemaņas ir pietiekamas, atgādinām — palīdzību e-pakalpojumu apgūšanā var sniegt arī digitālie aģenti — īpaši sagatavoti speciālisti - valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvji, bibliotekāri, skolotāji, kuri pastāstīs un parādīs, kā darboties e-vidē un saņemt e-pakalpojumus.

visiem pieejamu ienākumu internetā

Gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz taksācijas gadam sekojošā gadā no 1. Nodoklis ienākuma izmaksas vietā nav ieturēts. Gūtais ienākums ir apliekams ar nodokli, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Gūto ienākumu no personiskā īpašuma pārdošanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliek, bet, ņemot vērā, ka gūtais neapliekamais ienākums pārsniedz 10 euro, gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz obligāti. Gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz obligāti, izņemot, ja Latvijas rezidentiem algota darba ienākumi gūti kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm un ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli, - tad tie nav jādeklarē gada ienākumu deklarācijā.

Piemēram, fiziskajai personai, kas Fiziskajai personai — Latvijas rezidentei — par ienākumiem, kas kalendāra gadā saņemti, strādājot darba devēja — ārvalsts nodokļu maksātāja — labā ārpus Eiropas Savienības, ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1. Nodokļa piemaksa no ārvalstīs gūtā visiem pieejamu ienākumu internetā ir atkarīga no ārvalstīs nomaksātā nodokļa un piemērojamiem atvieglojumiem neapliekamā minimuma, atvieglojumiem par apgādājamām personām un papildu atvieglojuma.

Gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz visiem ārpus Latvijas strādājošiem Latvijas rezidentiem, kas guvuši cita veida ienākumus, piemēram, procentu ienākumus vai ienākumus no saimnieciskās darbības, kapitāla aktīviem, dividendēm u.

Seko aktualitātēm

Kāda ir aprēķinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas kārtība? Maksātājs ne vēlāk kā 15 dienu laikā no šajā likumā noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas iemaksā budžetā aprēķinātā nodokļa summu, ja tā pārsniedz vienu euro. Ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz  euro, to var iemaksāt budžetā trijās reizēs — līdz Piemērs Ja persona deklarāciju iesniedz Saimnieciskās darbības veicējs, kurš kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, pamatojoties uz saimnieciskās darbības uzskaites datiem, aizpilda Gada ienākumu deklarācijas Visiem pieejamu ienākumu internetā pielikumu.

Ja saimnieciskās darbības veicējs  taksācijas gadā nav guvis ar nodokli apliekamu ienākumu no saimnieciskās darbības vai ja aprēķinātā nodokļa summa no saimnieciskās darbības apliekamā ienākuma nepārsniedz 50 euro, tad saimnieciskās darbības veicējs D3 pielikumā norāda minimālo nodokli no saimnieciskās darbības 50 euro un iemaksā to budžetā ne vēlāk kā 15 dienu laikā no deklarācijas iesniegšanas dienas.

Minimālā nodokļa 50 euro maksāšana nav attiecināma uz personām, kuras taksācijas gadā ir veikušas: iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darbiniekiem; valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par sevi kā pašnodarbinātu personu.

Minimālais nodoklis 50 euro visiem pieejamu ienākumu internetā jāmaksā par: pirmo taksācijas gadu, kurā veikta saimnieciskās darbības reģistrācija, un par nākamo taksācijas gadu; gadu, kurā izbeigta saimnieciskā darbība vai pabeigts likvidācijas process.

visiem pieejamu ienākumu internetā

Piemērs Ja saimnieciskās darbības veicējs Piemērs Ja saimnieciskās darbības veicējs dienas bija bērna kopšanas atvaļinājumā, tad par Kur ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija? Fiziskajām personām — saimnieciskās darbības veicējām — gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu EDS.

Lai nodrošinātu ērtāku gada ienākumu deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanu, EDS ir izstrādāta gada ienākumu deklarācijas forma.

Taisnīga Latvija

Nodokļu maksātājs var izvēlēties deklarācijas aizpildīšanas veidu - vienkāršoti vai detalizēti un atbilstoši tam tiek sagatavota gada ienākumu deklarācija. EDS gada ienākumu deklarācijā ir nodrošināts automātisks minimālā nodokļa aprēķins. Izmantojot EDS, gada ienākumu deklarācijas elektroniskajā formā visiem pieejamu ienākumu internetā tiek atspoguļota VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju.

Deklarācijā automātiski tiek uzrādīti nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neapliekamie ienākumi, informācija no kredītiestādēm par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.

Nereti, pienākot gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņam, atklājas, ka attaisnojuma dokumenti čeki, kvītis u. Ar  mobilo lietotni visiem pieejamu ienākumu internetā nofotografēt maksājuma dokumentu tā saņemšanas brīdī un aizsūtīt attēlu glabāšanai uz EDS. Kādos gadījumos ir iespējams saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli?

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem var saņemt, ja iedzīvotājs ir strādājis un maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un aizpildot visdārgākie tirdzniecības signāli deklarācijas pielikumus, pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli ir iespējams saņemt atpakaļ šādos gadījumos: 1. Informāciju par iespējām saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli visiem pieejamu ienākumu internetā Kādas gada ienākumu deklarācijas veidlapas ir jāaizpilda?

Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas kārtību nosaka Ministru kabineta Neskaidrību gadījumā VID klientu apkalpošanas centros vai pa VID konsultatīvo tālruni sniedz kvalificētas konsultācijas par gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanu.

Kā ir jāaizpilda vienkāršotā gada ienākumu deklarācija? Nodokļu maksātājs aizpilda deklarāciju D un tos pielikumus, kuri uz viņu attiecas. Ja Jums ir attaisnotie izdevumi par izglītību vai ārstnieciskajiem pakalpojumiem, aizpilda atsevišķu deklarācijas D4 pielikuma veidlapu par nodokļu maksātāju un katru viņa ģimenes plānojot iespēju tirdzniecību. Nodokļu maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodokli ietur izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, jo ir guvis ar nodokli neapliekamos ienākumus, kuru kopējā summa pārsniedz 10 euro, drīkst aizpildīt: deklarācijas D1 pielikumu tikai attiecībā uz neapliekamajiem ienākumiem; tikai deklarācijas D Nodokļu maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodokli ietur izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, lai deklarētu taksācijas gada attaisnotos izdevumus par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem vai ziedojumiem un dāvinājumiem: aizpilda deklarācijas D4 pielikumu; drīkst aizpildīt tikai deklarācijas D Nodokļu maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju visiem pieejamu ienākumu internetā nodokli ietur izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, lai deklarētu iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas ar līdzekļu uzkrāšanu prēmiju maksājumus, drīkst aizpildīt: deklarācijas D Nodokļu maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodokli ietur izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, jo pilnu gadu nav guvis ienākumus un nav izmantojis visu gada neapliekamo minimumu un atvieglojumus, drīkst aizpildīt: tikai to deklarācijas D 9.

Sākot ar Mēneša neapliekamo minimumu piemēro tas darba devējs, kuru maksātājs savā nodokļu grāmatiņā ir norādījis kā galveno ienākumu gūšanas vietu, bet diferencēto neapliekamo minimumu aprēķina iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Darba visiem pieejamu ienākumu internetā līdz euro mēnesī pirms nodokļu nomaksas VID prognozēto neapliekamo minimumu gada laikā piemēro pilnā apmērā, respektīvi euro.

Ienākumiem no līdz euro mēnesī neapliekamais minimums atbilstoši diferencēšanas principam, pieaugot algai, samazināsies, savukārt ienākumiem virs euro mēnesī netiek piemērots vispār. Nodokļu maksātājam, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, atkarībā no kopējās ienākumu summas tiek piemērots gada diferencētais neapliekamais minimums līdz euro.

visiem pieejamu ienākumu internetā

Ja pensija piešķirta pēc taksācijas gada sākuma, pensionāra neapliekamais minimums tiek piemērots proporcionāli laika posmam no pensijas piešķiršanas dienas līdz gada beigām. Kādi gada ienākumu deklarācijas pielikumi ir jāaizpilda? Jāņem vērā, ka aizpilda atsevišķu deklarācijas D4 pielikuma veidlapu par nodokļu maksātāju un katru viņa ģimenes locekli. Šajā gadījumā aizpilda D1 pielikumu tikai attiecībā uz neapliekamajiem ienākumiem un deklarācijas D Šajā gadījumā aizpilda deklarācijas D Šajā gadījumā aizpilda deklarāciju D, kā arī D3 iespējas ir vislabākās D4 pielikumu.

Šajā gadījumā aizpilda deklarāciju D, kā arī D2 pielikumu.

Gada ienākumu deklarācija un diferencētais neapliekamais minimums

Šajā gadījumā aizpilda deklarāciju D, kā arī D1 un D3 pielikumu. Šajā gadījumā aizpilda deklarāciju D, kā arī D11, D3 un D4 pielikumu. Gada ienākumu deklarācija par

visiem pieejamu ienākumu internetā