Vārda variants tulkojums, Uzminētie tulkojumi


Blogs kā pareizi tulkottulkojumitulkošanas birojstulkošanas instrukcijatulkošanas process Rakstisko tulkojumu izpildes instrukcija Mēs dalīsimies savā pieredzē kā pareizi tulkot, kā pieņemt tulkojumus, kā noformēt pareizi tulkojumus, kā piegādāt kvalitatīvus tulkojumus. Šī tulkošanas instrukcija būs noderīga studentiem, topošajiem tulkotājiem, kā arī citām ieinteresētām personām.

The EESC recommends that the Commission concentrates its future work on a policy line for post mainly based on the first option. EurLex-2 EurLex-2 Atbildīgās komitejas un, attiecīgā gadījumā, iesaistīto komiteju priekšsēdētāji un referenti kopīgi attiecīgi rīkojas, lai nodrošinātu, ka Parlamentam nekavējoties un regulāri tiek sniegtavajadzības gadījumā — konfidenciāli, pilnīga informāciju par visiem starptautisku nolīgumu sarunu posmiem un to noslēgšanu, tostarp sarunu norāžu teksta projekti un pieņemto tekstu galīgie varianti, kā arī 3.

Tulkošanas instrukcija vai kā pareizi tulkot?

The Chairs and rapporteurs of the committee responsible and of any associated committees shall vārda variants tulkojums take appropriate action to ensure that Parliament is provided with immediate, regular and full information, if necessary on a confidential basisat all stages of the negotiation and conclusion of international agreements, including the draft and the finally adopted text of negotiating directivesand vārda variants tulkojums the information referred to in paragraph 3, EurLex-2 EurLex-2 B1 kategorija: 52 atbilžu variantu jautājumi un 0 esejas tipa jautājumu.

Category B1: 52 multi-choice and 0 essay questions. EurLex-2 EurLex-2 Saskaņā ar Francijas iestādēm trešā interpretācija faktiski ir pareizais variants, t. According to the Vārda variants tulkojums authorities a third interpretation is in fact the correct one, i. EurLex-2 EurLex-2 Ja ģenētiskās modifikācijas rezultāts ir dabīgās sastāvdaļas līmeņa izmaiņas vai ja jaunā sastāvdaļa dabīgi sastopama citos pārtikas un barības produktos, izvērtē šīs sastāvdaļas kopējās devas prognozētās izmaiņas, ņemot vērā gan reālistisko, gan ļaunāko iespējamo variantu.

Patiesība darīs jūs brīvus. Džoisa Maiere.

In cases where the genetic modification has resulted in an altered level of a natural constituent, or if a new constituent occurs naturally in other food and feed products, the anticipated change in total intake of this constituent shall be assessed considering realistic as well as worst case intake scenarios. EurLex-2 EurLex-2 Aktualizētais variants atspoguļo situāciju.

forti atvērtās pozīcijas opcijas kā īsti nopelnīt bitkoinu nedēļā

Fourth, it was stated in paragraph above that, with regard to the delay caused by the initiation of discussions on the VPP programme, then the abandonment of that possibility, the Commission considered that it was required to take this into account itself by waiving recovery of the relevant amount of aid, which can vārda variants tulkojums not constitute maladministration.

EurLex-2 EurLex-2 Tādos vārda variants tulkojums pēc kompetentās iestādes atļaujas saņemšanas vadītājs iesniedz iestādei un dara pieejamu sabiedrībai pārskata grozīto variantu, kurā nav iekļauti minētie jautājumi. In such cases, on the approval of the competent authority, the operator shall supply to the authority, and make available to the public, an amended report excluding those matters.

uzticamas binārās opcijas ar ātru izņemšanu kā īsti nopelnīt naudu mājās

EurLex-2 EurLex-2 Lai gan šis variants īstermiņa perspektīvā varētu likties apmierinošs, tas drīz vien demonstrētu savas vājās puses un nevēlamos efektus, jo tas nenodrošinātu nodokļu administrācijas ar pietiekamiem resursiem turpmāko problēmu pārvarēšanai. Although this option might look satisfactory in the short term, it would soon show its limitations and undesirable effects, as it would not provide tax administrations with sufficient resources to address the forthcoming challenges.

Valodas konsultācijas: elektroniskā datubāze

Option 5 A collision risk reduction of 10 is targeted. Vārda variants tulkojums first option could lead to an estimated EUR million in additional kas ir bitkoini un kā tos nopelnīt to the Schengen area per year. EurLex-2 EurLex-2 Kā jau norādīts 1.

opcijas jēdziens un opciju veidi identificējot tendenču līnijas

As has already been indicated for Variant 1, these percentages must be corrected by the formulae indicated in point I. EurLex-2 EurLex-2 Gadījumos, ja ir atļauti varianti, formulu norāda katram variantam atsevišķi. Where variants are authorised, a separate formula shall be provided for each variant.